Výsledky 17. ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka (2024)


Fénix - Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky
  • VÁRDOMB – STARÝ VODOJEM V BERNOLÁKOVE

Cena bola udelená obci Bernolákovo za kultivovanú obnovu, ako aj kreatívne sprístupnenie a prezentáciu zachovaných hodnôt technickej národnej kultúrnej pamiatky.Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky
  • KAŠTIEĽ VO VODERADOCH

Cena bola udelená spoločnosti Bohdal s. r. o. za systematický vysokoodborný a esteticky zvládnutý prístup k obnove a reštaurovaniu s rešpektom k zachovaným pamiatkovým hodnotám rozsiahleho komplexu národnej kultúrnej pamiatky.Fénix- Kultúrna pamiatka roka - za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky
  • ORGAN V KOSTOLE SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA VO VAĎOVCIACH

Cena bola udelená Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Hrachovište, za precízne reštaurovanie nástrojovej aj architektonickej časti pamiatky a ukážkovú profesijnú kooperáciu, ktorej výsledkom je prinavrátenie jedinečnej historickej podoby, ako aj zvuku nástroja.


Laureáti 17. ročníka získali osvedčenia o udelení ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka a sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Illo, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, vo výške 10 000 eur.Fénix – Cena Nadácie SPP – ocenenie generálneho partnera a spoluorganizátora súťaže, udelená za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku získal
  • Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

Táto národná kultúrna pamiatka získala 20 422 hlasov z celkového počtu 90 353 hlasov


Čestné uznanie

Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky získala obec Lednické Rovne za príkladný prístup vlastníka k obnove parku kaštieľa v Lednických Rovniach a inšpiratívnu prezentáciu pamiatky ako živého organizmu so zachovanými autentickými historickými prvkami.


Adept na kultúrnu
pamiatku roka - Fénix

Toto ocenenie získalo Slovenské banské múzeum za ambiciózny zámer obnovy budovy Berggerichtu – budovy mineralogickej expozície Slovenského banského múzea.
Cieľom udelenia tohto titulu je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v procese obnovy/reštaurovania, upozorniť verejnosť na prebiehajúci proces obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po úspešne ukončenú obnovu/reštaurovanie pamiatky.