Kontaktné údaje

Mgr. Rastislav Šenkirík
odborný tajomník súťaže
Mgr. Ľubica Koczianová
tajomníčka súťaže
sutaz@kpr-fenix.sk