Kontaktné údaje

Eva Majchráková
tajomníčka súťaže