Informácie o súťaži

Vyhlásenie 16. ročníka prestížnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka sa uskutočnilo 2. novembra 2022. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Vyhlasovateľ a partneri súťaže

Vyhlasovateľ súťaže
Ministerstvo kultúry SR
Organizátori súťaže
Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP
Generálny partner súťaže
Nadácia SPP
Partner súťaže
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
Mediálny partner súťaže
RTVS

Časový harmonogram súťaže

Vyhlásenie súťaže   2.11.2022
Uzávierka na predkladanie prihlášok do súťaže   31.1.2023
Posúdenie prihlášok odbornou porotou   15.4.2023
Vyhlásenie výsledkov súťaže   8.5.2023

Hlasovanie verejnosti

za najkrajšiu obnovenú/zreštaurovanú pamiatku
Spustenie hlasovania   najneskôr
15.3.2023
Uzatvorenie hlasovania   5.4.2023
Vyhlásenie výsledkov hlasovania   14.4.2023

Aké národné kultúrne pamiatky je možné do súťaže prihlásiť?

Tie, v ktorých bol proces komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo ucelenej časti národnej kultúrnej pamiatky ukončený v rokoch 2021 a 2022.