Informácie o súťaži

Vyhlásenie 15. ročníka prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix sa uskutočnilo 2. novembra 2021. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Vyhlasovateľ a partneri súťaže

Vyhlasovateľ súťaže
Ministerstvo kultúry SR
Organizátori súťaže
Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP
Generálny partner súťaže
Nadácia SPP
Partner súťaže
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
Mediálny partner súťaže
RTVS

Časový harmonogram súťaže

Vyhlásenie súťaže   2.11.2021
Uzávierka na predkladanie prihlášok do súťaže   31.1.2022
Posúdenie prihlášok odbornou porotou   15.4.2022
Vyhlásenie výsledkov súťaže   8.5.2022

Hlasovanie verejnosti

za najkrajšiu obnovenú/zreštaurovanú pamiatku
Spustenie hlasovania   najneskôr
14.3.2022
Uzatvorenie hlasovania   18.4.2022
Vyhlásenie výsledkov hlasovania   19.4.2022

Aké národné kultúrne pamiatky je možné do súťaže prihlásiť?

Tie, v ktorých bolo zrealizované ukončenie procesu komplexnej obnovy/reštaurovania hnuteľnej/nehnuteľnej NKP alebo ukončenie obnovy/reštaurovania ucelenej časti hnuteľnej/nehnuteľnej NKP v rokoch 2020 a 2021.