Informácie o súťaži

Vyhlásenie 16. ročníka prestížnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka sa uskutočnilo 2. novembra 2022. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Dozvedieť sa viac

Víťazné pamiatky z predchádzajúceho ročníka súťaže

V sobotu 7. mája 2022 na slávnostnom galavečeri odvysielanom na Jednotke RTVS boli odovzdané prestížne ocenenia v 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. V programe uvádzanom Michaelom Szatmarym vystúpili vzácni hostia, knieža Karel Schwarzenberg, Božidara Turzonovová a speváčka Jana Kirschner. Víťazným projektom a predovšetkým ich realizátorom srdečne blahoželáme a v mene Nadácie SPP ďakujeme, že zachovávajú kultúrne dedičstvo Slovenska.

Dozvedieť sa viac

Pozrieť si video z natáčania

Ceny v súťaži

Počas 16. ročníka súťaže budú ministerkou kultúry, na návrh odbornej poroty, udelené maximálne tri ceny „Fénix - Kultúrna pamiatka roka“. Okrem toho udelí odborná porota titul „Čestné uznanie“. Na základe hlasovania verejnosti bude udelená cena „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Partneri súťaže zároveň udelia aj titul „Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka“.

Dozvedieť sa viac