• Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach
  • Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne
  • Artefakt súťaže – soška bájneho vtáka Fénixa
  • Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši
Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže – Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a mediálny partner RTVS vyhlásili 2. novembra 2021 15. ročník súťaže “Kultúrna pamiatka roka – Fénix”. Pamiatky bolo pôvodne možné prihlásiť do súťaže do 15. januára 2022. Uzávierka podávania prihlášok sa predlžuje do konca mesiaca, t.j. do 31. januára 2022.

Informácie o súťaži

Vyhlásenie 15. ročníka prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix sa uskutočnilo 2. novembra 2021. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

dozvedieť sa viac

Prihlásenie sa do súťaže

V aktuálnom 15. ročníku súťaže uvádzame novinku – možnosť podať prihlášku do súťaže elektronicky – prostredníctvom systému e-grant. Veríme, že tento krok zjednoduší a zefektívni celý proces prihlasovania NKP do súťaže z pohľadu súťažiacich a zároveň vytvorí lepšie podmienky pre prácu odbornej poroty.

dozvedieť sa viac

Ceny v súťaži

Počas 15. ročníka súťaže budú ministerkou kultúry, na návrh odbornej poroty, udelené maximálne tri ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Okrem toho udelí odborná porota čestné uznanie. Na základe hlasovania verejnosti bude udelená cena Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP. Partneri súťaže zároveň udelia aj titul Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix.

dozvedieť sa viac