Informácie o súťaži

Vyhlásenie 16. ročníka prestížnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka sa uskutočnilo 2. novembra 2022. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Dozvedieť sa viac

Poznáme víťazné pamiatky

V pondelok 8. mája 2023, počas slávnostného galavečera odvysielaného na Jednotke RTVS, boli odovzdané prestížne ocenenia v 16. ročníku súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka. V programe uvádzanom Michaelom Szatmarym okrem ocenených vystúpil aj spevák Paľo Habera so skupinou Team. Ceny udeľovali ministerka kultúry SR Natália Milanová, člen predstavenstva SPP Peter Kučera, člen správnej rady Nadácie SPP Ladislav Snopko a predseda odbornej poroty Peter Kresánek. Víťazným projektom a predovšetkým ich realizátorom srdečne blahoželáme a v mene partnerov súťaže ďakujeme, že zachovávajú kultúrne dedičstvo Slovenska.

Výsledky súťaže 2023

Ceny v súťaži

Počas 16. ročníka súťaže budú ministerkou kultúry, na návrh odbornej poroty, udelené maximálne tri ceny „Fénix - Kultúrna pamiatka roka“. Okrem toho udelí odborná porota titul „Čestné uznanie“. Na základe hlasovania verejnosti bude udelená cena „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Partneri súťaže zároveň udelia aj titul „Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka“.

Dozvedieť sa viac