Odborná porota

Ing. arch. Igor Teplan
prezident Spolku architektov Slovenska – predseda odbornej poroty
Mgr. Peter Gomboš
akad. maliar rest., člen predstavenstva Komory reštaurátorov SR
Mgr. Vladimír Majtán
pamiatkár, metodik Krajského pamiatkového úradu v Žiline
akad. sochár Tomáš Lupták
reštaurátor
Ing. arch. Zuzana Kochánková, PhD.
riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. arch. Imrich Pleidel
podpredseda Slovenskej komory architektov
Mgr. Ladislav Snopko
archeológ, dramaturg, člen správnej rady Nadácie SPP
Mgr. Ondrej Šebesta
riaditeľ odboru korporátnej komunikácie, SPP
Eva Majchráková
tajomníčka súťaže
sutaz@kpr-fenix.sk