Odborná porota

Ing. arch. Igor Teplan
prezident Spolku architektov Slovenska – predseda odbornej poroty
Mgr. Peter Gomboš
akad. maliar rest., člen predstavenstva Komory reštaurátorov SR
Mgr. Vladimír Majtán
pamiatkár, metodik Krajského pamiatkového úradu v Žiline
akad. sochár Tomáš Lupták
reštaurátor
Ing. arch. Zuzana Kochánková, PhD.
riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. arch. Imrich Pleidel
podpredseda Slovenskej komory architektov
Mgr. Ladislav Snopko
archeológ, dramaturg, člen správnej rady Nadácie SPP
Mgr. Ondrej Šebesta
riaditeľ odboru korporátnej komunikácie, SPP