Odborná porota

Prom. hist. Peter Kresánek
historik umenia – predseda odbornej poroty
Ing. arch. Igor Teplan
viceprezident Spolku architektov Slovenska
Mgr. Peter Gomboš akad.mal.rest.
člen predstavenstva Komory reštaurátorov SR
Mgr. Vladimír Majtan
pamiatkar, metodik Krajského pamiatkového úradu v Žiline
akad. sochár Tomáš Lupták
reštaurátor
Ing. arch. Zuzana Kochánková, PhD.
riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Mgr. Ladislav Snopko
archeológ, dramaturg
Mgr. Ondrej Šebesta
riaditeľ odboru korporátnej komunikácie, SPP
Ing. Vladimír Kohút
statik
Mgr. art. Martin Varga
autorizovaný architekt SKA