Informácie o súťaži

Vyhlásenie 17. ročníka prestížnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka sa uskutočnilo 2. novembra 2023. Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Dozvedieť sa viac

Víťazné pamiatky 17. ročníka

2. mája 2024, počas slávnostného galavečera odvysielaného na Jednotke RTVS, boli odovzdané prestížne ocenenia v 17. ročníku súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka. Víťazným projektom a predovšetkým ich realizátorom srdečne blahoželáme a v mene partnerov súťaže ďakujeme, že zachovávajú kultúrne dedičstvo Slovenska.

Dozvedieť sa viac

Ceny v súťaži

Počas 17. ročníka súťaže boli zástupcom ministerstva kultúry, na návrh odbornej poroty, udelené tri ceny „Fénix - Kultúrna pamiatka roka“. Okrem toho udelila odborná porota titul „Čestné uznanie“. Na základe hlasovania verejnosti bola udelená cena „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Partneri súťaže zároveň udelili aj titul „Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka“.

Dozvedieť sa viac