Železničná stanica v Tatranskej Lomnici

Železničná stanica v Tatranskej Lomnici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Po roku 1871, po uvedení Košicko-bohumínskej železnice do prevádzky, jazdili vlaky aj cez Poprad. To podnietilo nebývalý rozvoj vtedy ešte ani nie tak turizmu, ale predovšetkým kúpeľníctva vo Vysokých Tatrách. V priebehu dvadsiatich rokov vzniklo na južnom úpätí Tatier 15 osád. Všetky na miestach s minerálnymi prameňmi. Tatranská Lomnica patrila medzi najväčšie a ako prvá, už od roku 1895, mala železničné spojenie s Popradom. Vtedy ešte na trati jazdili výlučne parné vlaky. V roku 1908 prepojila Starý Smokovec s Popradom elektrifikovaná železnica a v roku 1911 sa začala prevádzka elektrifikovanej trate aj na trase Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Tatranská Polianka. Súčasťou novej elektrifikovanej železnice je aj vlastná budova stanice v centre Tatranskej Lomnice z roku 1908. Ide o nepodpivničenú stavbu, vybudovanú kombináciou tehlových murív s kamennou spodnou časťou a hrazdenou konštrukciou.

 

Stredná časť stavby obdĺžnikového pôdorysu je dvojpodlažná, priliehajúce časti sú prízemné. Horné podlažie má valbovú strechu s plytkými štvorbokými vikiermi a prízemia sedlovú strechu. Severná jednopodlažná hrazdená prístavba v minulosti pravdepodobne slúžila ako z časti otvorená čakáreň. Fasádam dominuje masívny kamenný sokel, jemná bosáž omietok na prízemí a farebná akcentácia rámov okien. Budova vybočuje z uniformity železničných stavieb z obdobia svojho vzniku. Autor projektu nie je známy, viditeľne sa však inšpiroval konštrukčnými riešeniami a tvaroslovím švajčiarskej architektúry horských stavieb. Počas viacerých neskorších úprav bola pozmenená vnútorná dispozícia objektu a niektoré dverové a okenné otvory. V súčasnosti sa na prízemí pamiatky nachádza bytová jednotka a skladové priestory. Poschodie sa využíva ako ubytovací priestor pre rekreáciu zamestnancov Železníc Slovenskej republiky.

Obnova

Vzhľadom na aktuálne využitie stanice sa jej obnova zamerala predovšetkým na exteriér pamiatky. Ten výrazne znehodnocovali viaceré sekundárne zásahy a cudzorodé elementy. Preto bolo prvým krokom obnovy odstránenie reklamných zariadení a nevhodne vedených inštalácií. Aspoň čiastočné zlepšenie energeticko-tepelných parametrov budovy sa podarilo docieliť osadením tepelno izolačných replík vonkajších okenných krídiel a vstupných dverí. Povrchy kamenného sokla a omietok vonkajších fasád vrátane decentnej bosáže sú po dôkladnom očistení doplnené a povrchovo ošetrené. Drevené prvky hrazdených konštrukcií sú očistené a chránené konzervačným náterom. Osobitná pozornosť bola venovaná konečnému farebnému zjednoteniu povrchových úprav. Východiskom boli zistenia pamiatkového výskumu a presný odtieň bol doladený in situ s ohľadom na svetelnú expozíciu celého objektu.

 

Pamiatka: Železničná stanica
Lokalita: Tatranská Lomnica č. 95, Vysoké Tatry
Vlastník: SR, správca Železnice Slovenskej republiky
Rozsah obnovy: obnova exteriéru pamiatky, 2021-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Prešov, metodik obnovy: Ing. arch. D. Maximová
Príprava obnovy: zámer obnovy Ing. arch. D. Rákošová, projektová dokumentácia SUDOP Košice a.s., sondážny výskum Ing. arch. D. Maximová
Realizácia: ČEMAD s.r.o. Košice