Súťaž o cenu
„Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“

 

V tejto súťaži rozhoduje verejnosť svojím hlasovaním o najkrajšej obnovenej národnej kultúrnej pamiatke, ktorá bola obnovená v rokoch 2020 a 2021 a ktorá je prihlásená do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Pamiatka, ktorá v hlasovaní získa najviac hlasov verejnosti, obdrží cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“.

Výber základných pravidiel hlasovania

  • Každý, kto sa zapojí do hlasovania, sa stáva podľa ustanovení štatútu tejto súťaže súťažiacim.
  • Súťažiaci môže hlasovať maximálne jeden krát denne z jednej mailovej adresy.
  • Súťaž bude prebiehať v období od 14. 3. 2022 do 18. 4. 2022 do polnoci.
  • Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní výhercovia nasledovných cien:
    1. 1x pobyt pre 2 osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Dolnom Kubíne v hodnote 160 eur,
    2. 19x balíček plný prekvapení (obsahujúci: spoločenská hra Krajina včiel, z projektu neSPPíme, bzučíme, bedeker Sprievodca Slovenskom, notes a pero) v hodnote do 42,- €.
  • Každý súťažiaci môže získať iba jednu výhru.
Štatút súťaže o cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“
Dodatok 1 k štatútu Súťaže o cenu „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“
Stanovisko k priebehu hlasovania