Súťaž o cenu
„Fénix – Cena Nadácie SPP“

 

V tejto súťaži rozhoduje verejnosť svojím hlasovaním o najkrajšej obnovenej národnej kultúrnej pamiatke, ktorá bola obnovená v rokoch 2022 a 2023 a ktorá je prihlásená do súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka. Pamiatka, ktorá v hlasovaní získa najviac hlasov verejnosti, obdrží cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“.


Výber základných pravidiel hlasovania

  • Každý, kto sa zapojí do hlasovania, sa stáva podľa ustanovení štatútu tejto súťaže súťažiacim.
  • Súťažiaci môže hlasovať maximálne jeden krát denne z jedného telefónneho čísla slovenského mobilného operátora.
  • Súťaž bude prebiehať v období od 13. 3. 2024 do 2. 4. 2024 do polnoci.
  • Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní výhercovia nasledovných cien:
    1. 1x pobyt pre 2 osoby v Kubínyiovskom kaštieli v Dolnom Kubíne v hodnote 400,- eur,
    2. 19x balíček plný prekvapení v hodnote do 40,- €.
  • Každý súťažiaci môže získať iba jednu výhru.