Villa Dr. Szontagh v Novom Smokovci

Villa Dr. Szontagh v Novom Smokovci

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Vysoké Tatry po stáročia spoľahlivo chránili pred ľudským osídlením drsné prírodné podmienky. Oblasti miernejších dolín vyhľadávali len poľovníci a občas pastieri so svojimi stádami. Postupne však do Tatier začala ľudí čoraz viac lákať krása prírody, túžba po romantických zážitkoch a bohatstvo liečivých prameňov. Prvé menšie chaty vybudovali na miestach dnešných tatranských osád vtedajší majitelia pozemkov. Slúžili najprv poľovníkom a až neskôr aj turistom. Úplne prvú postavil Štefan Csáky v Starom Smokovci už v r. 1793. Ďalšie začali vo veľkom pribúdať v 19. storočí, čo ešte urýchlila železnica. V Tatrách vyrástli vily, hotely a liečebné domy. Ich architektúra odrážala veľa vplyvov. Od alpských horských chát, cez karpatské tvaroslovie, secesiu až po domáce hrazdené kúpeľné stavby. Za zakladateľa Nového Smokovca sa považuje Dr. Mikuláš Szontagh starší, svetoznámy priekopník klimatoterapie. V roku 1875 si od obce Veľký Slavkov prenajal 20 hektárov pôdy a vybudoval na nej prvé sanatórium v Uhorsku zamerané na liečbu TBC. Zároveň išlo o balneologickú novinku, klimatické sanatórium s prevratnou zimnou kúpeľnou sezónou.

 

Sanatórium prosperovalo a v roku 1899 mal komplex novej kúpeľnej osady už 26 budov a 12 rodinných letohrádkov. Vilu zakladateľa Nového Smokovca Dr. Mikuláša Szontagha staršieho postavil pravdepodobne „architekt Tatier“ Gedeon Majunke na rozhraní rokov 1876 – 1877 v nemeckom „fachwerk“ štýle. Dvojpodlažná vila s nárožnou trojpodlažnou vežičkou, predsunutou verandou a trinástimi izbami patrila v tých časoch k najväčším súkromným rezidenciám. V dvadsiatom storočí bol objekt zväčšený a začal slúžiť na pobytové účely. Autorom rozširujúcej prestavby z roku 1914 bol pravdepodobne Milan Michal Harminc. Pribudlo nové krídlo s drevenou konštrukciou balkónov, obytným podkrovím a samostatne situovaný objekt „lehátkárne“, neskorší „Hubertus“. V medzivojnovom období bola južná fasáda aj s hrazdenými konštrukciami omietnutá, aby bolo možné pristavať spoločenskú miestnosť s vestibulom. Ďalšie úpravy pamiatky prebehli v rokoch 1934 a 1937.

Obnova

Zámerom obnovy pamiatky bolo prinavrátenie jej historického výrazu a odstránenie sekundárnych rušivých zásahov. V plnom rozsahu boli rešpektované zachované pamiatkové hodnoty stavby, širšie vzťahy k okoliu a urbanistické súvislosti. Zároveň sa zachováva aj kontinuita účelu využitia v duchu Szontaghovho kréda: Liečime Vaše telo i dušu. Po obnove je pamiatka využívaná na účely ubytovacieho zariadenia vyššieho štandardu ako boutique hotel s izbami a apartmánmi, spoločenskými a oddychovými priestormi. Villa Dr. Szontagh po obnove svojim podmanivým vzhľadom dotvára neopakovateľnú scenériu Nového Smokovca.

 

Pamiatka: Vila
Lokalita: Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Vlastník: Villa Dr. Szontagh s.r.o.
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2020-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Prešov, metodik obnovy: Ing. arch. D. Maximová
Príprava obnovy: Architektonicko-historický výskum Mgr. M. Haviarová, PhD., Mgr. art. T. Haviar projektová dokumentácia Ing. arch. K. Ciglanová, Ing. arch. A. Zorkovská, Ing. arch. T. Mitura, Ing. arch. V. Samiec
Realizácia obnovy: BBG Stav s.r.o.