Trenčiansky hrad – Južné opevnenie

Trenčiansky hrad – Južné opevnenie

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Južné opevnenie Trenčianskeho hradu bolo vybudované na prelome stredoveku a novoveku. Doba nebola ľahká a hrady i panstvá striedali svojich vlastníkov často rýchlejšie, než by bolo vhodné. To všetko s osmanským nebezpečenstvom za chrbtom. Záujmom najmocnejších mužov Uhorska bolo chrániť si svoje majetky. Trenčiansky hrad, v tom čase vo vlastníctve rodu Zápoľských, nebol výnimkou. Jeho výhodou bola poloha na nedobytnom brale, kde bol z troch strán chránený nepoddajnou skalou. Povestnou Achillovou pätou hradu bola jeho južná strana. Práve tam hradné bralo nadväzovalo na návršie, dnes nazývané Brezinou a chránila ho z tejto strany pravdepodobne iba drevená palisáda.

Sila južného opevnenia

Južné opevnenie v sebe spája tradičné, stredoveké princípy, či už budovanie systému masívnych múrov a priekop, ale aj progresívne formy 16. storočia v podobe predsunutej veže so samostatnou priekopou či kazematy. Niet divu, že bol Trenčiansky hrad v tom čase jedným z najlepšie opevnených hradov v hornom Uhorsku. Južné opevnenie bolo postupne zdokonaľované v 2. polovici 17. storočia. Pribudol k nemu hviezdicovitý zemný násyp – glacis. Sila opevnenia hradu však z pohľadu dnešnej archeológie v princípe oddelila staršie hradisko, v susednom tzv. Čerešňovom sade, s jeho akropolou, kde sa vyvinulo hradné jadro s Matúšovou vežou a tromipalácmi. Jeho budovanie, vrátane postavenia viac ako 10 m vysokých hrubých múrov či hĺbenie takmer rovnakých priekop v skale, iba silou rúk, muselo stáť veľké množstvo námahy.

Obnova s rešpektom k zručnosti predkov

Obnova opevnenia tak bola realizovaná s veľkou pokorou k práci predkov. Sprístupnením hradu zo strany, ktorá historicky, paradoxne, slúžila práve na jeho obranu, došlo k spojeniu dvoch, v minulosti oddelených súčastí hradiska. Historickým vývojom došlo k situácii, keď boli obe časti – hradný areál a dnešný Čerešňový sad vo vlastníctve dvoch rozdielnych subjektov: Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín. Vzťahy slobodného kráľovského mesta a hradu boli v rôznych historických obdobiach rôzne, až nepriateľské. Aj vďaka projektu sprístupnenia južného opevnenia sú obe strany partnermi, čo predstavuje mimoriadnu pridanú hodnotu.

Miesto inicializačných rituálov

Južné opevnenie dalo vzniknúť viacerým povestiam. Ešte pred pár desiatkami rokov bolo miestom neformálnych inicializačných rituálov, kde mohli chlapci preukázať svoju odvahu. Úlohou bolo dostať sa na hrad, ideálne v noci práve cez strašidelné a nebezpečné južné opevnenie. Južné opevnenie je dnes nielen nositeľom nových informácií a pamiatkových hodnôt, ale aj nespočetných príbehov a ľudských osudov. Dejiny hradu, i jeho obnova potvrdzujú, spoločná história nie je nikdy čiernobiela. Aj preto je už dvetisíc rokov považovaná za učiteľku života.

Realizácia: 2018 – 2021
Vlastník: Trenčiansky samosprávny kraj