Secesná vila Milchovcov v Považskej Bystrici

Secesná vila Milchovcov v Považskej Bystrici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Historická budova, v ktorej sídli Považská knižnica v Považskej Bystrici bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku 19. janurára 2000. Je jedinou takouto pamiatkou v meste z kategórie rodinné vily. Objekt bol postavený v roku 1900 ako dvojpodlažná podpivničená rodinná vila židovskej rodiny Milchovcov. Rodina podnikala s miestnymi plodinami, zverinou a neskôr prevzala aj výrobu bryndze. Preto sa budove hovorilo „bryndziareň“. Pri výstavbe vily bola použitá architektúra vtedajšej doby – secesia, ktorá je charakteristická pre koniec 19. storočia a začiatok 20. storočia, predovšetkým s využitím ornamentálnych prvkov. Návštevníci knižnice tak aj dnes môžu obdivovať zachované prvky secesie napríklad na pôvodnom zábradlí, ktoré lemuje schody. Pôvodná je aj dlažba na chodbách na jednotlivých poschodiach, dverné výplne, okná, tvar budovy a základná stavebná hmota. Výraznou vonkajšou črtou budovy je vystupujúca časť na čelnej fasáde, označovaná ako rizalit, ukončený nízkou antikou s balustrádami a štítom. Vila počas svojej existencie viackrát menila majiteľov. A žiaden z nich neodolal, aby sa na objekte nepodpísal vlastnými stavebnými úpravami. Počas 2. svetovej vojny boli Milchovci ako židia deportovaní a v roku 1941 bola zlikvidovaná aj ich bryndziareň. V rovnakom roku obsadil prízemie vily obsadil Daňový úrad, ktorý zmenil kuchyňu na administratívnu miestnosť, na oknách pribudli mreže, zaviedli sa železné dvere a prebúrali dvere z chodby do zadnej miestnosti. Na 1. poschodie sa v roku 1941 nasťahoval Dôchodkový kontrolný úrad. V 50. rokoch sa vila stáva majetkom ONV a je v ňom umiestnený finančný referát. A znova sa prestavuje. Mení sa krov, dochádza k zamurovaniu zadného vstupu zo severnej fasády, či k posunutiu okenných otvorov. V 60. a 70. rokoch je premaľovaná fasáda na sivú a červenú farbu. Pivničné priestory nachádzajú nové funkčné využitie ako sklad civilnej ochrany.

Prvá videopožičovňa v okrese a dnes obľúbená knižnica

V roku 1977 sa do budovy sťahuje Okresná knižnica v Považskej Bystrici. A jej pôsobenie začína ďalší stavebný kolotoč. V roku 1986 bolo jednou z najväčších zmien vybudovanie nového oddelenia pre deti a mládež z pivničných priestorov. Vo vedľajšej pivničnej miestnosti sa zároveň otvorilo hudobné oddelenie. Neskôr v týchto priestoroch vzniká videopožičovňa, prvá svojho druhu v okrese. V roku 2002 sa prikročilo k výmene zastaralého elektrického akumulačného kúrenia za ústredné plynové kúrenie s vlastnou kotolňou. V rokoch 2005 až 2006 sa zrealizovala veľká rekonštrukcia knižnice. Vymenila sa nosná konštrukcia podláh na prvom poschodí, modernizovali elektrické siete. Zaujímavosťou je, že v objekte bola definitívne zrušená žumpa až v roku 2009, kedy sa vybudovala kanalizačná prípojka. V posledných troch rokoch nasledovala výmena strechy, vybudovali sa kancelárie v podkroví, pribudol nový vchod zo severnej strany, ale aj centrálny výpožičný pult. Úpravami prešla elektroinštalácia, bleskozvod, vybudovala sa nová kotolňa, vzduchotechnika i klimatizácia. Okolo budovy sa vykonali terénne úpravy. Knižnica je od roku 2002 príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vila stojí ako solitér v centre mesta a je historickým dôkazom dejín zástavby ulice a celého mesta Považská Bystrica okolo roku 1900. Zároveň reprezentuje miestnu architektúru zo začiatku 20. storočia.

Realizácia: 2019 – 2021
Vlastník: Trenčiansky samosprávny kraj