Kláštor Rádu premonštrátov – Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa v Jasove

Kláštor Rádu premonštrátov – Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa v Jasove

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Približne v polovici cesty z Košíc do Smolníka, v krátkom klesaní do obce Jasov, zaujmú prechádzajúcich dve veže týčiace sa do nebies. Lákajú na návštevu objektu, ktorého sú hrdou súčasťou – kláštora Rádu premonštrátov. Centrom celého objektu je Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa. Premonštráti, ktorí v Jasove žijú a pôsobia už približne osem storočí, si na tomto mieste vybudovali hneď niekoľko kostolov. Ten, ktorý dnes môžeme obdivovať pochádza z obdobia rozsiahlej barokovej stavby, ktorú inicioval opát Andreas Sauberer v rokoch 1746 – 1766.

Podobizeň majstra na strope spolu s tajným odkazom

Budovy opátstva naprojektoval významný architekt Franz Anton Pilgram, pôvodom z dnešného Rakúska. Jeho dielo bolo od počiatku netradičné v porovnaní s tým, na čo boli ľudia v 18. storočí zvyknutí. Rovnako sa odlišuje od našich predstáv barokovej architektúry. Pri pohľade do vnútra okamžite zaujmú stropné fresky, akási monumentálna biblia zoznamujúca návštevníka so životom patróna opátstva sv. Jána Krstiteľa. Spolu s oltárnymi obrazmi ich vytvoril Johann Lucas Kracker. Cestu kostolom lemujú pohľady svätých z pozoruhodných sôch majstra Johanna Antona Kraussa. Obaja talentovaní muži zanechali v Jasove kúsok seba. Krauss sa v ňom usadil a Kracker zanechal svoju tvár i smutný príbeh svojej dcéry. Skvostom stropnej biblie je maľba udalosti, ktorá predchádzala Ježišovmu krstu – Jánova kázeň pri Jordáne. Kracker tejto maľbe venoval stovku tvárí a nevynechal ani svoju podobizeň. Svoju tvár vložil do nenápadného muža sediaceho na kameni. Nachádzajú sa tu aj dva rozmerné oltáre zasvätené sv. Norbertovi a sv. Augustínovi. Posledný oltár sv. Ondreja a sv. Jána Nepomuckého ukrýva niekoľko zaujímavostí. Krackerovu podobizeň v tvári sv. Jána Nepomuckého a smutný príbeh jeho dcéry. Jeden z anjelov na obraze nemá tvár a jedno jeho krídlo je zlomené. Aj týmito tajomnými odkazmi Kracker tíšil smútok zo straty drahej osoby.

Sv. Cecília s rúškom

Prví premonštráti v jasovskom kláštore ho museli na príkaz cisára v roku 1787 opustiť a vrátili sa späť až o 15 rokov neskôr. Keď svet postupne zasiahli obe svetové vojny, odniesol si to aj Jasov. Kláštor sa v roku 1950 stáva sústreďovacím táborom pre rehoľné sestry, ktoré sa v ňom starajú o chorých ľudí. Ešte väčšiu škodu však narobila májová noc v roku 1970, počas ktorej do tla vyhorela kostolná strecha. Skaza tak zasiahla aj Krackerovú stropnú bibliu. Strechu rýchlo opravili a na obnovu diela boli povolaní poľskí majstri. Obnoviť ho však nakoniec trvalo 20 rokov. Po páde totalitného režimu získali do svojho vlastníctva už zdevastovaný komplex pôvodní majitelia kláštora. S chuťou sa však pustili do práce a jedným z úspešne dokončených diel je maľba svätice bdejúcej nad hudobníkmi, ktorá tróni nad organom a ochraňuje cirkevnú hudbu. Sv. Cecílii vdýchol nový život tím reštaurátorov okolo Ivana Havasiho a Mareka Holomáňa. Bezmála dva roky mala sv. Cecília rúško vystavané z lešenia. Pohľad na maľbu v novom šate v súčasnosti vzbudzuje vďaku za majstrov, ktorí dokážu 250 rokov starej maľbe vdýchnuť nový život spôsobom, ako by to urobil sám autor diela.

Realizácia: 2019 – 2021
Vlastník: Rád premonštrátov, Opátstvo Jasov