Pivovar Stein v Bratislave

Pivovar Stein v Bratislave

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Príbeh Steinovho pivovaru v Bratislave sa začal písať v druhej polovici 19. storočia, keď na ploche medzi Blumentálskou, Legionárskou a Bernolákovou ulicou nechali bratia Steinovci postaviť podľa projektov Ignáca Feiglera st. a Karola Feiglera jeho najstaršiu časť. Pivovar sa postupne rozširoval. V roku 1945 bol silne poškodený pri bombardovaní, následne zrekonštruovaný a doplnený o nové prevádzkové budovy. Samotný objekt Spilky, oficiálne „Novej kvasiarne“ naprojektoval v roku 1950 bratislavský Stavoprojekt. Spilka s ikonickou kupolou bola nielen súčasťou panorámy mesta, ale spolu s vežou Harmincovho Nového evanjelického kostola vytvárala kompozíciu, pripomínajúcu štýl talianskych renesančných sakrálnych architektúr. Podľa archívnych dokumentov boli na najvyššom podlaží pod kupolou umiestnené v dvoch úrovniach tzv. chladiace štoky, na 4. nadzemnom podlaží sprchové chladiče a kalolisy, na 3. a 2. podlaží veľké kvasné kade. Prízemia a suterén slúžili ako ležiaková pivnica s cisternami. S rozširovaním mesta sa pivovar, pôvodne postavený na periférii, stal súčasťou mestského centra. To so sebou neskôr prinieslo tlak na jeho premenu na novú mestskú štvrť. Zastavenie výroby v roku 2007 odštartovalo niekoľkoročnú diskusiu o budúcom osude areálu. Výsledkom bolo vyhlásenie Spilky za národnú kultúrnu pamiatku, čo prakticky rozhodlo o jej zachovaní v novej urbanistickej štruktúre, ako jediného objektu pôvodného pivovaru.

Medená kupola Spilky, dominanta Bratislavy

Spilka je ukážkovým príkladom funkčnej architektúry prerozprávanej presvedčivým výtvarným jazykom. Účelnej dispozícii a masívnej železobetónovej konštrukcii, ktorej súčasťou boli aj kvasné kade, výtvarne dominovali stĺpy s hríbovými hlavicami obložené bielym obkladom z opálového skla. Unikátna škrupinová železobetónová kupola, s medeným obkladom a lucernou vo vrchole, predstavovala aj dôležitú súčasť technologického procesu, v ktorom kupola slúžila ako chladiaca veža. A práve kupola bola po rokoch chátrania bez krytiny najviac ohrozenou časťou budovy. Premena jednoúčelovo koncipovanej historickej budovy na objekt s novou pridanou hodnotou pre mesto i obyvateľov bola pre odborníkov poriadna výzva. Prvé kroky k premene v roku 2016 nezačínali s úplne nepopísaným listom papiera. Podstata a forma premeny však bola neskôr upravená. Základom sa stala obnova kupoly v pôvodnej farebnosti medenky, zachovanie pôvodného výrazu fasády zo strany Legionárskej ulice, pôvodného teraccového schodiska s historickým nákladným výťahom a sústredenie všetkých technických zariadení do podzemia, čo umožnilo vytvorenie pobytovej terasy na mieste plochej strechy pred priestorom pod kupolou. Obnovila sa aj farebnosť okenných výplní a brizolitová fasádna omietka. Interiérové priestory sa postupne zmenili v prízemí na novú pivnú reštauráciu, administratívne priestory na poschodiach a spoločenský priestor pod kupolou. Za rekonštrukciou Spilky stojí developer MiddleCap Real Estate. Autormi kompletnej pamiatkovej obnovy Spilky sú Bouda Masár architekti, ktorí nadviazali na projekt Ivana Kubíka. Priestor pivnej reštaurácie bol realizovaný v spolupráci s autorom interiérového riešenia Iľjom Skočekom. Budova kvasiarne, dnes známa pod obchodným menom SPILKA OFFICES, je jedinou zachovanou budovou, z dnes už historického pivovaru STEIN. Vďaka svojej výraznej zelenej kupole opäť patrí medzi dominanty a ikony Bratislavy.

Realizácia: 2017 – 2020 s dokončením interiéru reštaurácie v roku 2021
Vlastník: ArchiC Spilka, s.r.o.