Petrivaldského vila v Hnúšti

Petrivaldského vila v Hnúšti

hlasovať

Pred

PoPríbeh

V Hnúšti, na Hlavnej ulici, oproti dlhému panelákovému bloku, sa nedá prehliadnuť oku lahodiaca historická stavba vily. Upúta svojimi rozihranými tvarmi a vežičkou. Neveľkú vilku nazvali podľa jej pôvodného majiteľa, miestneho lekárnika Pankráca Petrivaldského, ktorého prezývali „Dundy“. Objekt zrejme vznikol začiatkom dvadsiateho storočia, v období doznievajúcej secesie. Má pôdorys nepravidelného tvaru s rohovým rondelom, ktorý má na poschodí balkón a zo strechy vystupuje ako „vežička“. Priečelie vily je obložené kvalitnou pálenou tehlou so signatúrou piešťanského výrobcu „UT“ (Uzsicskay Téglagyár). Historický výraz vily dotvárajú umelecko výtvarné ozdobné prvky fasád - ružicová ozdoba štítu, rímsy, stĺpy balkóna, lemovania nároží, šambrány okien, rezbárska výzdoba okenných rámov a maľovaná výzdoba v interiéri a na strope balkónu.

 

K vile bol zozadu pristavaný hospodársky trakt. Kedysi v ňom bola výrobňa sódovky s plniarňou fliaš, v tej dobe mimoriadne populárneho nápoja. Na dobových fotografiách vidno pristavanú trištvrtekruhovú verandu, ktorá sa nezachovala. Po smrti lekárnika Petrivaldského (r. 1976), ktorý nemal dedičov, prešiel objekt do majetku štátu a neskôr mesta. Národnou kultúrnou pamiatkou je vila od roku 1998. Mesto najprv chcelo zriadiť v pamiatke múzeum významných miestnych rodákov a národných dejateľov, no neskôr plánovalo vilu predať ako nadbytočný majetok. Napokon sa predsa len rozhodlo objekt obnoviť pre svoje potreby.

Obnova

Pamiatka sa desaťročia nevyužívala a neudržiavala. Navyše v dobe svojho vzniku bola zrejme na tesno pristavaná k inému existujúcemu objektu. To sa negatívne podpísalo pod jej zlý stavebnotechnický stav, keď v dôsledku podmáčania dokonca došlo k posunu nosného podkladu stavby. Prvou fázou komplexnej obnovy bola preto statická a vlhkostná sanácia objektu. Následne boli rekonštruované všetky konštrukčné časti budovy. Osobitná pozornosť bola venovaná obkladu a dekoratívnym detailom fasád budovy, ako aj remeselným prvkom (dvere, okná, kovania...). V záverečnej fáze boli reštaurátorsky ošetrené detaily umeleckej výzdoby. Na základe výskumov sa rekonštruovala hospodárska prístavba sódovkárne a zaniknutá veranda. Petrivaldského vila je jedným z mála zachovaných historických objektov meštianskej architektúry a urbanistického rozvoja mesta v prvej polovici 20. storočia. Po obnove bude v pôvodne obytnej časti pamiatky turistické informačné centrum a v priestoroch pristavanej sódovkárne interaktívna výstavná miestnosť, múzeum knihy a dejateľov Janka Francisci Rimavského a Mateja Hrebendu. Pri vile bude vybudovaná oddychová záhrada ako východiskový bod mestského náučného chodníka.

 

Pamiatka: Vila
Lokalita: Hnúšťa
Vlastník: mesto Hnúšťa
Rozsah obnovy: komplexná obnova 2021-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Banská Bystrica, metodik obnovy: Ing. L. Huňády
Príprava obnovy: Doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD., Ing. arch. P. Paulíny, PhD., Mgr. P. Buday, PhD., Ing. M. Gáži, Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.,Mgr. art. M. Janšto
Realizácia obnovy: Mgr. art. Miroslav Janšto