Organ v Kostole svätého Michala archanjela vo Vaďovciach

Organ v Kostole svätého Michala archanjela vo Vaďovciach

hlasovať

Pred

PoPríbeh

V kremnickej knihe zosnulých dňa 15. 8. 1746 k menu Martin Zorkovský pripísali veľavravnú poznámku: „famosus ille organifex“. A plným právom. Bol totiž nielen váženým členom mestskej rady, ale predovšetkým slávnym majstrom, ktorého organová dielňa patrila vo svojej dobe medzi najvyhľadávanejšie. Keď po rozsiahlom požiari obnovili Kostol svätého Michala archanjela vo Vaďovciach, nainštalovali tam v roku 1770 organ so šesťregistrovým pozitívom. Nástroj nebol postavený priamo v kostole, ale bol tam premiestnený sekundárne, z iného, zatiaľ neznámeho miesta. Bol vyrobený oveľa skôr, už niekedy v prvej štvrtine 18. storočia. Aj keď v súčasnosti nie sú k dispozícii priame dôkazy o jeho staviteľovi, detaily technického riešenia nástrojovej časti však jednoznačne poukazujú na nezameniteľné autorstvo Martina Zorkovského. Jeho zachované nástroje sa vyznačujú jedinečným starostlivým vypracovaním do najmenších detailov, trvácnymi materiálmi a nevšednou krásou zvuku. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o provinčný kostol, je veľmi zaujímavé architektonické riešenie organovej skrine, ktorá je slovenským unikátom.

 

Organový prospekt (predná časť nástroja) tvorí päť píšťalových polí. Dominantné je stredné pole s piatimi píšťalami, ktoré je umiestnené na polygonálnom základe. Krajné polia sú na trojuholníkovom základe a každé tvorí tiež sústava piatich píšťal, čo je u barokových nástrojov v podstate bežné riešenie. Mimoriadne zaujímavé sú však spojovacie polia, ktoré sú v tomto prípade tvorené výnimočne iba dvojicou najmenších píšťal prospektu. V slovenskom organárstve je bežné, že malé spojovacie polia sú osadené malým počtom píšťal, zvyčajne v počte 3 až 5. Avšak jestvujúce riešenie (len dve samostatne stojace píšťaly v spojovacích poliach prospektu) je absolútne výnimočné. Takýto koncept je na Slovensku známy jedine pri kráľovskom nástroji v Kostole sv. Michala archanjela vo Vaďovciach. Pred obnovou bol nástroj dlhé desaťročia nefunkčný, poslednú známu opravu vykonal neznámy majster v r. 1932.

Obnova

Pred aktuálnou obnovou a reštaurovaním organu boli mechanické časti nástrojovej časti nefunkčné, mechy a vzdušnica netesnili a kovové píšťaly poškodilo neodborné ladenie. Drevené časti boli deštruované aktívnym červotočom a mechanicky poškodené. Chýbali detaily profilovaných a vyrezávaných drevených dekoratívnych prvkov. Veľké škody spôsobili neodborné sekundárne zásahy a použitie nevhodných materiálov. V rámci komplexnej obnovy a reštaurovania bola plne zrekonštruovaná nástrojová časť. Drevená organová skriňa bola očistená, zbavená sekundárnych prvkov, spevnená a ošetrená proti škodcom. Po doplnení chýbajúcich častí bola obnovená povrchová úprava v pôvodnej farebnosti a zabezpečená ochranným voskovo živicovým náterom. Zaujímavou súčasťou organovej skrine sú impregnované farebné pergameny objavené pri reštaurovaní.

 

Lokalita: Vaďovce
Vlastník: r.k. farský úrad Hrachovište
Obnova: komplexná obnova - reštaurovanie, 2012 - 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Trenčín, Mgr. M. Kucmanová-Vdovičíková
Odborný posudok: PhDr. M. A. Mayer
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: Mgr. art. J. Karpjaková-Balážiková, J. Valovič
Vykonávateľ reštaurovania: Mgr. art. J. Karpjaková-Balážiková, J. Valovič, Mgr. art. J. Blaško-Križanová, ArtD.