Objekt kasární pevnosti v Komárne

Objekt kasární pevnosti v Komárne

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Keď sa Osmanom po bitke pri Moháči otvorila cesta do Európy, nastal aj vo vtedajšom Uhorsku horúčkovitý stavebný ruch. Spevňovali sa existujúce hradby, opevňovali mestá aj kostoly, hrady a kaštiele sa menili na pevnosti. Nebolo tomu inak ani v strategickom Komárne na sútoku Dunaja a Váhu. Matej Korvín si dal v Komárne ešte v 15. storočí na mieste pôvodného stredovekého hradu vybudovať letné sídlo s honosným renesančným palácom. Rezidenciu však pravdepodobne vážne poškodili Turci počas obliehania mesta v 16. storočí. Na jej zvyškoch nariadil Ferdinand I. Habsburský vybudovať modernú vojenskú pevnosť s piatimi bastiónmi. Túto tzv. Starú pevnosť postavili talianski inžinieri (r. 1546), ktorí boli v tej dobe považovaní za špičku v oblasti vojenskej architektúry. Pevnosť bola súčasťou hraničného obranného systému a primárne chránila cisársku Viedeň. Keď sa boje s Turkami priblížili k západným hraniciam Uhorska, pevnosť v polovici 17. storočia zväčšili a zmodernizovali. Zároveň cisár Ferdinand III. a jeho syn Leopold I. dali vybudovať modernejšiu, tzv. Novú pevnosť ( r. 1658), ktorá sa na Starú pevnosť napájala od západu ako korunná hradba. Systém bol ťažko prístupný, prakticky nedobytný a Turci sa mu preto radšej vyhli.

 

V 18. storočí pevnosť poškodili zemetrasenia. Potom ako cisár Jozef II. zrušil jej obrannú funkciu, odpredali pevnosť v dražbe. V spojitosti s napoleonským nebezpečenstvom cisár František I. nariadil pevnosť zmodernizovať a zväčšiť pre potreby 200-tisícovej armády a celého viedenského dvora. Stalo sa tak po r. 1809, kedy boli staré hospodárske objekty odstránené a nahradili ich nové, vrátane obrovskej kasárenskej budovy, veliteľskej budovy, dôstojníckeho pavilónu, skladov, väznice, pekárne a ďalších hospodárskych budov. Pribudli Dunajské a Vážske predmostie, Palatínova a Vážska línia, Monoštorská a Igmándska pevnosť. Jeden s najväčších pevnostných systémov svojej doby mal obvod 16 km a rozprestieral sa na celkovej ploche 900 hektárov erárneho majetku. V 20. storočí objekty striedavo využívali maďarské a československé vojská, bol tu tábor pomocných technických práporov a od r. 1968 do r. 1990 pevnosť využívali aj okupantské sovietske vojská. Po r. 1990 sa do časti pevnosti vrátila československá, neskôr slovenská armáda. V r. 2003 pevnosť od štátu kúpilo mesto, ktoré postupne obnovuje a integruje do verejného života jednotlivé objekty.

Obnova

Samotná kasárenská budova bola postavená v r. 1810. Objekt bol značne zdevastovaný už pri odchode sovietskych vojsk, odkedy zostal na desaťročia bez využitia a akejkoľvek údržby. Ide o rozľahlý 540 metrov dlhý komplex s pôdorysom v tvare „U“ a s veľkorysým vstupom cez arkádové podbránie. Trojkrídlový objekt má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia s 320-timi miestnosťami. V minulosti sa podarilo obnoviť strechu budovy a prenajať časť priestorov na poskytovanie služieb. V rámci realizovanej obnovy bola komplexne zrekonštruovaná časť priestorov vrátane reštaurovania kamenných článkov architektúry. Predmetom obnovy boli priestory, ktoré budú slúžiť ako zázemie pre návštevníkov pevnosti a zároveň na expozičné, výstavné a príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia.

 

Lokalita: Komárno
Vlastník: mesto Komárno
Obnova: čiastočná obnova, 2022 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Nitra, Mgr. I. Tóth
Projektová dokumentácia: JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o., Ing. Jakab, Ing. O. Slezák, Bc. L. Slezák, Ing. J. Slezáková, Ing. T. Pálfy, Ing. P. Raffai
architektonicko-historický výskum: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.