Mestská veža v Brezne

Mestská veža v Brezne

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Dnešnému breznianskemu Námestiu M. R. Štefánika v druhej polovici 18. storočia dominovala radnica. Staršia strážna veža so zvonicou zhorela počas požiaru mesta v roku 1779 spolu so susediacim kostolom. Mesto dokonca načas zostalo bez zvonov, keďže novopostavený kostol najskôr nemal vežu. Provizórna drevená zvonica z konca 18. storočia bola len dočasným riešením. Preto zvonár Alexander Salamin ešte v roku 1814 požiadal magistrát o povolenie postaviť novú zvonicu, ktorá by slúžila aj ako strážnica. V roku 1830 sa zhostil stavby kamenársky majster banskobystrickej banskej komory Leopold Gašperc a murársky majster Vavrinc Horn. Rok 1830 ako začiatok stavby dokladá aj letopočet na veternej „koruhvy“ na vrchole manzardovej strechy veže. O tri roky neskôr tak Brezno získalo novú dominantu, mohutnú 31 metrov vysokú mestskú vežu. Hranolovitá, mierne kónická kamenná stavba s piatimi podlažiami má pôdorys 10 x 10 metrov.

 

Jej klasicistický výraz dotvárajú plastické prvky omietok fasád. Poschodia sú prístupné vnútornými schodiskami. Slovenskou raritou je byt zvonára a strážnika, umiestnený pod strechou priamo vo veži. Svoju funkciu tu vykonával až do sedemdesiatych rokov 20. storočia (!). Srdcom veže sú tri zvony, ktoré spolu vážia takmer dve tony. Najstarší a najväčší pochádza ešte z konca 18. storočia, teda obdobia pred samotnou stavbou veže. Nápis na ňom pripomína ničivý požiar mesta v roku 1779. Dva menšie z roku 1924 sú náhradou za pôvodné, ktoré za monarchie „zrekvírovali“ v prospech armády a roztavili na výrobu zbraní. Zvony nie len zvolávali k modlitbám, ale aj ohlasovali nebezpečenstvo, či vyzváňali na slávu počas výnimočných udalostí.

Obnova

Začiatkom 20. storočia bola veža opravená a upravená podľa projektu budapeštianskeho architekta Ernesta Foerka. Od svojho plánu pristavať na horné poschodie novodobú vonkajšiu ochodzu napokon upustil. Našťastie sa nerealizoval ani neskorší zámer pristavať k veži sklad so strážnicou. Komplexnej obnovy sa pamiatka dočkala v rokoch 2021 až 2022. Jej súčasťou bola výmena strechy vrátane rekonštrukcie krovu, stabilizácia konštrukčných prvkov, obnova fasád a vnútorných omietok, okien a dverí, adaptácia a vybavenie interiéru na nové využitie. Prvé dve podlažia slúžia ako priestory turistického informačného centra. Na zvyšných troch budú expozície Horehronského múzea venované M. R. Štefánikovi a histórii mesta s bytom zvonára, ktorý ponúka podmanivé výhľady na panorámu mesta i jeho okolie. Obnovená pamiatka získala pôvodný historický vzhľad a rozšírila ponuku zaujímavostí a turistických služieb pre návštevníkov i obyvateľov mesta.

 

Pamiatka: Veža
Lokalita: Brezno
Vlastník: Mesto Brezno
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2021-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ B. Bystrica, metodik obnovy: Ing. arch. M. Flórová, Ing. A. Ľuptáková
Príprava obnovy: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum Mgr. Ľ. Kürthy, projektová dokumentácia Ing. arch. M. Marušinec, Ing. arch. Iľanovský
Realizácia obnovy: Pamarch, s.r.o. Nitra