Meštiansky dom v Trenčíne

Meštiansky dom v Trenčíne

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Trenčín je známy písomným odkazom II. rímskej légie z r. 179 nášho letopočtu, vysekaným do brala končiaceho vo Váhu. Vďaka tomuto nápisu je prvá písomná zmienka o Trenčíne („Laugaritio“) takmer o tisícročie staršia, ako v prípade ktoréhokoľvek iného sídla na našom území. Samozrejme, v tej dobe ešte nestál ani hrad, ani mesto. Predchodca hradu, slovanské hradisko, vzniklo až začiatkom 9. storočia a v 11. storočí sa Trenčín stal sídlom pohraničnej župy Uhorského štátu. Táto skutočnosť podnietila stavbu hradu a premenu pôvodne trhovej osady pri považskej obchodnej ceste na stredoveké mesto. Dispozícia mesta sa sformovala pozdĺž hlavnej cesty medzi hradným návrším a riekou s dômyselným prepojením mestského a hradného opevnenia. Z tohto obdobia sa zachovala Dolná brána a početné zvyšky stredovekej architektúry, vrátane meštianskych domov. V severovýchodnej časti centrálneho (dnes Mierového) námestia stál jeden takýto, pôvodne gotický dom. Zachovala sa z neho len časť pivníc. Novšia nadzemná časť vznikala postupným stavebným vývojom v období renesancie. Nasvedčujú tomu predovšetkým zachované klenbové konštrukcie.

 

Podľa zachovaného podjazdového oblúka išlo o typ tzv. prejazdového domu a podľa zvyškov vonkajšej arkády (otvorená stĺpová chodba) zo strany námestia možno usudzovať, že objekt mal už vtedy dve podlažia. Stavba bola opakovane poškodená pri rozsiahlych požiaroch a následne opravovaná, či prestavovaná. Dnešnú podobu s trojkrídlovou uzatvorenou dispozíciou nadobudol dom po ničivom požiari počas zásadnej historizujúcej prestavby v r. 1886. Z tejto prestavby sa zachoval autentický náčrt plánu strechy. Pamiatka mala zaujímavých obyvateľov a využitie. Napríklad na konci 19. a začiatkom 20. storočia tu sídlil tlačiar a knihár Leopold Gansel, ktorého obchod s výkladom s knihami, tlačami a litografiami patril k najvychýrenejším v župe. V medzivojnovom období dom využíval krajčír a predajca odevov Šalamún Grün. Napriek dlhodobo zanedbávanej údržbe a viacerým nevhodným sekundárnym zásahom si pamiatka zachovala značnú časť historických hmôt, konštrukcií a prvkov. Napríklad klenby zo 16. a 17. storočia, či kastlové (špaletové) okná z 19. storočia.

Obnova

K najvážnejším stavebnotechnickým poruchám pred obnovou patrili problémy s vlhnutím, prehyb nosných stropných konštrukcií, deštruovaná časť krovu a konštrukcia strechy po dobe životnosti. Obnova sa preto zamerala na sanáciu deštrukcií a porúch s maximálnym ohľadom na zachovanie, záchranu a prezentáciu pamiatkovo hodnotných historických prvkov a pôvodných hmôt. Staticky nepoužiteľné časti krovu boli recyklované a použité pri dotvorení interiéru. Zároveň bola obnova citlivo skĺbená so zámerom vlastníka adaptovať pamiatku na sídlo rodinnej klenotníckej firmy. Vznikli tak priestory dielne ručnej výroby originálnych šperkov, predajne, gemologického laboratória, prezentačné priestory a administratívno-prevádzkové zázemie. Časti pamiatky sa tak prinavrátila pôvodná funkcia obchodu a poskytovania služieb, vhodne doplnená prezentáciou originálnych historických artefaktov najmä z produkcie Ganselovej tlačiarne.

 

Lokalita: Trenčín
Vlastník: privátne vlastníctvo I. Zimková Mikušová
Obnova: komplexná obnova, 2014 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Trenčín, Ing. arch. A. Németh
Projektová dokumentácia: Atelier Locus s.r.o., Ing. arch. B. Oprchal
Architektonicko-historický výskum: ARNEM s.r.o., Ing. arch. A. Németh
Realizácia: J. Balala - KELTEX