Meštiansky dom v Pezinku

Meštiansky dom v Pezinku

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Hneď za mestskou bránou stredovekého Pezinka, pozdĺž dvoch hlavných ulíc, stáli domy najvýznamnejších mešťanov. Boli orientované do vnútra pozemkov, smerom k mestským hradbám. Mali veľkorysé pivnice, čo súviselo s mestskou vinárskou tradíciou Malokarpatského regiónu. Víno sa tu vyrábalo a skladovalo priamo v mestách. Takým bol zrejme aj dom na dnešnej Holubyho ulici č. 23. Najstaršia zmienka o majiteľovi, šľachticovi a pezinskom richtárovi Samuelovi Joachimovi Majtánym, je až z prvej tretiny 17. storočia. Následne mal dom viacerých majiteľov a po druhej svetovej vojne sa nevyhol znárodneniu. Naposledy slúžil na účely sociálneho bývania.

 

Najstaršia zachovaná časť, severné dvorové kamenné krídlo, pochádza zo začiatku 16. storočia. Na konci storočia pribudol ďalší samostatný objekt, južné krídlo. Dvorové krídla boli poväčšine podpivničené a postupne sa stavebne rozrastali do dvora. V 17. storočí pribudla renesančná dvorová arkáda a súčasnú podobu objekt získal okolo roku 1910 dostavaním uličného traktu s druhým nadzemným podlažím a s honosnou secesnou fasádou. Tým sa prepojilo severné a južné krídlo a pôdorys domu tak definitívne nadobudol tvar písmena „U“. Súčasný majiteľ kúpil schátraný objekt v roku 2017 už ako pamiatku.

Obnova

Ambíciou komplexnej obnovy bola prezentácia pamiatkových hodnôt objektu s osobitým ohľadom na kompaktne zachovanú rozsiahlu secesnú dostavbu uličného traktu. V priebehu realizácie sa kládol dôraz na pôvodnú dispozičnú a materiálovú skladbu. Napríklad sanácia vlhkosti je riešená systémom odvetrania do existujúcich komínov. Použili sa autentické materiály, napríklad tehly z produkcie miestnej tehelne s kolkom CJP (Comes Johannes Pálffy). Príkladné je citlivé využitie progresívnych „zelených“ technológií (rekuperácia vzduchu, tepelné čerpadlo, fotovoltaika). Na vysokej profesionálnej úrovni sú zvládnuté remeselné a umeleckoremeselné prvky interiéru aj exteriéru. Aktuálnemu využitiu pamiatky dominuje verejná funkcia, prevádzky reštaurácie, kaviarne a viechy s perspektívou poskytovania ubytovania. Secesná fasáda s plastickou výzdobou sa stala po reštaurovaní jednou z dominánt ulice, čím obnova pamiatky prispela ku kultivácii verejného priestoru. Obnova meštianskeho domu na Holubyho ulici 23 v Pezinku získala ocenenie v súťaži o Príkladnú obnovu objektov tradičnej architektúry regiónu.

 

Pamiatka: Dom meštiansky
Lokalita: Pezinok
Vlastník: Development in Slovak Investments, s.r.o.
Rozsah obnovy: Komplexná obnova, 2019-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Bratislava, Mgr. M. Belohorcová
Príprava obnovy: projektová dokumentácia Ing. V. Frič, Ing. arch. M. Frič,. Ing. P. Skovajsa, MONAR s.r.o., pamiatkový výskum Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík
Realizácia obnovy: Abnormal s.r.o. architektúra, Concept architects, Mgr. art. A. Kitta, RBG Slovakia s.r.o., Pesta stav, ELSD s.r.o., Gascentrum s.r.o., Woodmart s.r.o., RB Production, s.r.o., stolárstvo Pintera, Colorstav, s.r.o., Klimamont s.r.o. Holko s.r.o.