Meštiansky dom v Banskej Bystrici

Meštiansky dom v Banskej Bystrici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Prudký rozvoj baníctva na konci stredoveku a začiatkom novoveku výrazne poznamenal urbanistickú štruktúru banských miest Stredného Slovenska a podobu jednotlivých stavebných objektov. Dokladom kultúry a života society mešťanov z tohto obdobia sú typické meštianske domy. Zásadným spôsobom formovali charakter mestských centier. Zmeny životných potrieb ich majiteľov sa premietali aj do funkcií, ktoré domy plnili. Od obytnej cez hospodársku, reprezentačnú až po spoločenskú, keď sa časť priestorov integrovala do verejného života mesta (obchody, kaviarne...). Svedčí o tom aj história domu č. 12 na terajšom Námestí SNP v Banskej Bystrici. V prvej polovici 15. storočia stál na jeho mieste malý jednopodlažný objekt. V nasledujúcich storočiach sa rozrastal do hĺbky pozemku, pribudli podlažia a prestavby zaplnili celú plochu pozemku. Dnes má dom podobu podpivničeného trojpodlažného objektu s dvomi vnútornými schodiskami. Stavebný vývoj objektu sa skončil na prelome 19. a 20. storočia v období secesie, keď v r. 1911 pribudlo veľké ústredné schodisko so strešným svetlíkom a pompézna štuková výzdoba uličnej fasády od majstra Aloisa Peierbergera.

 

V interiéri sa zachovali klenby pivníc a prvých dvoch nadzemných podlaží. Hodnotná je arkáda dvorového krídla. Prvým známym majiteľom bol mäsiar, kupec a ťažiar mede Juraj Mitzko. Bol členom mestskej rady, ale aj falšovateľom striebra. Dom mal viacerých vlastníkov, zväčša ctihodných mešťanostov a významných podnikateľov. Od 18. storočia tu mala prevádzku jedna z najstarších lekární v meste „U Etiópčana“ a v 19. a 20. storočí sídlilo v dome viacero prevádzok a obchodov. Predajňa hračiek vydržala až do socializmu, kedy objekt nazývali Dom hračiek. Súčasťou komerčného využitia pamiatky po r. 1989 boli prevádzky obchodných a reštauračných služieb.

Obnova

Zámerom komplexnej obnovy pamiatky bolo zachovanie a rehabilitácia jej pamiatkových hodnôt, odstránenie rušivých sekundárnych zásahov a príčin degradácie. Prebehla statická stabilizácia a sanácia vlhkosti. Prispôsobenie interiéru na nové využitie zohľadňuje historické dispozičné členenie. Vnútorné aj vonkajšie úpravy vychádzali z pamiatkových a reštaurátorských výskumov. Jednotlivé architektonické detaily boli obnovené umelecko-remeselným a reštaurátorským spôsobom, s osobitým dôrazom na bohatú výzdobu uličnej fasády. Prezentované pôvodné detaily architektúry a výzdoby dopĺňajú relevantné remeselné realizácie. Po obnove bude pamiatka slúžiť verejnosti širokou ponukou gastronomických služieb, s možnosťou organizácie menších spoločenských a kultúrnych podujatí.

 

Pamiatka: Meštiansky dom
Lokalita: Banská Bystrica
Vlastník: Smartfood s.r.o.
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2017 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Banská Bystrica, metodik obnovy Ing. arch. R. Lieskovská
Príprava obnovy: architektonicko-historický a umelecko-historický výskum Mgr. Ľ. Fillová, reštaurátorský výskum Mgr. art. R. Boroš, projektová dokumentácia Pauliny Hovorka Architekti
Realizácia obnovy: Mgr. art. R. Boroš, RESSAN s.r.o., Mgr. S. Rajnoha