Letohrádok v Senici

Letohrádok v Senici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Historické fakty ukázali, že napriek zdanlivo romantickému názvu, Letohrádok v Senici je zrkadlom vývoja spoločenských aj politických pomerov meniacich sa dejín mesta v priebehu 19. a 20. storoča. Pôvodný menší objekt na mieste letohrádku odkúpila v polovici 19. storočia od miestneho zemana prisťahovaná rodina hlavného slúžneho Antona Vagyona. Rodina urobila na objekte dôležité prestavby a dala mu na tie časy veľmi módny historizujúci ozdobný vzhľad. Letohrádok ako letné reprezentačné sídlo prezentoval spoločenský status rodiny.

Ej, ej Sokoly

Po vzniku ČSR sa Vagyonovci sťahujú do Maďarska a objekt predávajú Telovýchovnej jednote Sokol. Sokolské stavebné úpravy uspôsobili objekt na športové a kultúrne účely. Kľúčovou bol vznik veľkej spoločenskej sály s divadelným javiskom, v suteréne pribudli šatne a malá telocvičňa. Počas 2. svetovej vojny objekt zabrala Hlinkova garda. Z miestností sa stali priestory na väznenie, či výsluchy. Po vojne sa už objekt Sokolom nevrátil. Pod správu ho prevzala telovýchovná jednota. Budova sa začala bezhlavo prispôsobovať dobe, ktorá na nej napáchala najväčšie škody. Najskôr športovcom a po Nežnej revolúcií aj súkromným podnikateľom. Honosná fasáda podľahla zničujúcej sile módneho brizolitu a interiér novým dispozičným riešeniam.

V priebehu dvoch storočí sa objekt stal symbolom blahobytu, zábavy, športu, meniacich sa politických ideí, centrom kultúry a vzdelania, ale aj miestom veľkej nespravodlivosti a krívd.

Hľadá sa mestské múzeum

V roku 2016 sa samospráve vďaka výzve z programu Interreg V-A SK-CZ ponúkla možnosť vytvoriť v Senici chýbajúce mestské múzeum. Do hľadáčika sa tak dostal chátrajúci areál bývalej sokolovne, patriaci TJ Záhoran. Historizujúca vežička naznačovala, že pod nánosom brizolitu sa skrýva skutočný skvost. Pri získaní budovy do vlastníctva sa mesto zaviazalo, že podnikne kroky k jej zápisu do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Od slov ku skutkom nebola dlhá cesta a trvalo len rok, kým sa budova ocitla na vzácnom zozname.

V auguste 2019 sa začala komplexná rekonštrukcia objektu. Zámerom bolo prinavrátiť objektu jeho podobu z konca 19. storočia, s priznanými prvkami odkazujúcimi na pôsobenie telovýchovného spolku Sokol. Práce boli zamerané na reštaurovanie vonkajších omietok, prinavrátenie pôvodnej dispozície budovy aj miestností, elektroinštaláciu, kúrenie, vodoinštalácie, vnútorné omietky, bezbariérový prístup, výmenu strešnej krytiny, vybudovanie sociálnych zariadení, rekonštrukcie podláh, okien i dverí. Napriek výskumom, až samotná rekonštrukcia začala odhaľovať pôvodné dispozičné riešenie a architektonický vývoj budovy, čo skomplikovalo priebeh prác a navýšilo pôvodný rozpočet. Súčasne prebiehala príprava muzeálnej expozície. V roku 2020 sa začali písať nové kapitoly Letohrádku – už ako sídla mestského múzea, ktoré má 3 stále expozície, zázemie pre spolky histórie, výstavnú multifunkčnú sálu s javiskom, vyhliadkovú vežu, depozity, digitalizačnú miestnosť a ďalšie zákutia. Svojimi digitálnymi interaktívnymi expozíciami reprezentuje múzeum 21. storočia.

Realizácia: 2019 – 2020
Vlastník: Mesto Senica