Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

Kúria Andrássyovcov v Gombaseku

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Súčasnú obec Slavec tvoria viaceré miestne časti: samotný Slavec, Vidová, Hámor a Gombasek. Vznikla v 13. storočí vyčlenením z Brzotína a prvý raz sa písomne spomína v r. 1243 v listine Jágerskej kapituly. V nasledujúcom storočí sa stal Gombasek majetkom Bebekovcov. Časť obce prešla do vlastníctva rádu paulínov potom, ako Juraj Bebek v r. 1371 založil v Gombaseku kláštor. O dve storočia neskôr ďalší Juraj Bebek (z Plešivca) konvertoval k protestantom, zmocnil sa kláštora a prebudoval ho na pevnosť. Pevnosť však už o 12 rokov zničili cisárske vojská Maximiliána II. a Gombasek prešiel do majetku Esterházyovcov. Veľký rozmach zaznamenala obec od polovice 18. storočia, kedy tu vybudovali hámor a neskôr ďalšie prevádzky Rimo-muránskej železiarskej spoločnosti. V r. 1816 tu dokonca postavili mimoriadne modernú vysokú pec a neskôr aj elektráreň. Obdobie hospodárskeho rozvoja pripomína na dlhé desaťročia zabudnutá kúria s pozoruhodnou históriou. Stojí na mieste neznámej staršej stavby, ktorá vznikla ešte v čase rozmachu paulínskeho kláštora a rehoľníci ju prebudovali na hospodársky objekt, pravdepodobne mlyn. Z obdobia tejto prestavby pochádza najstaršia časť neskoršej kúrie, ktorá je aj dnes rozpoznateľná.

 

Od vtedajších majiteľov Esterházyovcov si gombasecké panstvo prenajal zakladateľ miestneho železného hámra Johannes Poltz. V roku 1764 dal kúriu prestavať v duchu baroka s rokokovými prvkami. Jednopodlažná, sčasti podpivničená, bloková budova má obdĺžnikový pôdorys a manzardovú strechu. V ďalších obdobiach bola opakovane prestavovaná. V 19. storočí prešla kúria klasicistickou úpravou a neskôr k nej pristavali dvojpriestorovú prístavbu, ktorú však v r. 2005 zbúrali. Vnútorná dispozícia je rozdelená na štyri miestnosti prepojené komunikačnou chodbou s výklenkom a otvorenou pecou. Pec vyúsťuje do mohutného, 14 metrov vysokého komína. Je možné, že v minulosti bola v objekte čierna kuchyňa. Najväčšia miestnosť, salón, má plochú pruskú klenbu a hodnotnú štukovú výzdobu. Je to najreprezentatívnejší priestor pamiatky. V jednej z miestností sa zachovala staršia klenba z dôb paulínskeho kláštora s centrálnym štukovým zrkadlom. Andrássyovci kúriu kúpili spolu s panstvom v r. 1869 a využívali ju do r. 1945. K panstvu patrila aj sýpka a remeselnícky (šafárov) dom. Kúria je kultúrnou pamiatkou od r. 1975.

Obnova

Pred obnovou kúrie boli poznatky o jej histórii a stavebnom vývoji značne obmedzené. Až pamiatkové a reštaurátorské výskumy poodhalili rúško tajomstva jej príbehu. Medzi unikátne nálezy patrí objav renesančnej nástennej maľby zo začiatku 17. storočia, pôvodnej mlynice a pozostatky dobovej toalety. Podarilo sa zároveň zreštaurovať erb a kruhový nápis na stropnom zrkadle štukovej výzdoby salónu, ktorý je laudáciou Johannesa Poltza. Nápis vyzdvihuje jeho zásluhy nielen na prestavbe kúrie, ale aj na vybudovaní objektov železných hút. Pamiatka má po obnove široké kultúrno-spoločenské využitie. Nachádza sa tu muzeálna expozícia a slúži aj na reprezentačné účely obce. Nová infraštruktúra a adaptácia podkrovia zároveň výrazne rozšírili funkcionalitu objektu.

 

Lokalita: Slavec - časť Gombasek
Vlastník: OZ Sine Metu
Obnova: komplexná obnova, 2021 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Košice, Ing. D. Gdovinová-Tomášová
Projektová dokumentácia: ATELIERSMIDT, Ing. T. Smidt
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: Akad. soch. A. Mézes, Mgr. art. P. Koreň, Renon s.r.o.
Dizajn výstavy: I. Koczka, A. Széki, Aleart s.r.o.
Reštaurovanie: Akad. soch. A. Mézes, Mgr. art. P. Koreň, Renon s.r.o.
Realizácia obnovy: AB-STAV s.r.o.