Kostol sv. Žofie v Zborove

Kostol sv. Žofie v Zborove

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Keď sa mocný magnátsky rod Rákocziovcov začiatkom 17. storočia dostal k vlastníctvu Makovického panstva, najprv ho spravoval z „Makovice“, ako dodnes nazývajú hrad v Zborove. V tej dobe už medzi šľachtou prevládol trend budovať si nové pohodlné sídla na ľahšie dostupných miestach. Preto si aj Rákocziovci postavili kaštieľ v dedine pod hradom, v Zborove. Kostol svätej Žofie dala v roku 1630 postaviť Žofia Rákocziová. Bol súčasťou dnes už neexistujúceho kaštieľa, s ktorým ho spájala prístupová chodba. Trojloďová pozdĺžna stavba zaujme dvojvežím na západnom štítovom priečelí a oknami, umiestnenými po bokoch kostola v dvoch radoch nad sebou. Nad bočnými loďami sú priebežné tribúny s oratóriom (oddelený čestný priestor) na ľavej strane. Výraznými slohovými znakmi doznievajúcej renesancie a nastupujúceho ranného baroka sú krížové klenby a kamenný vstupný portál s rastlinným motívom

 

Z neskoršej výzdoby sa v kamennom ráme presbytéria zachovali tri epitafy z 19. storočia. Kostol bol v dvadsiatom storočí vystavený viacerým ťažkým skúškam. V roku 1914 ho poškodil požiar a kostol zostal dlhší čas bez strechy. Pustošivé boli aj dôsledky bojov na východnom fronte prvej svetovej vojny. V roku 1918 sa zrútila premočená hlavná klenba a pamiatka prišla aj o strop, ktorý dovtedy ako tak chránil interiér. Ešte v roku 1905 Rákocziovci odpredali svoje panstvo Uhorskému štátu. Za prvej československej republiky štát obnovil obvodové murivo a strechu, ktorú pokryl šindľom (r. 1934). Neskôr bol z opusteného kostola postupne rozkradnutý inventár a v päťdesiatych rokoch minulého storočia slúžil ako sklad poľnohospodárskych surovín. Dokonca sa uvažovalo o jeho zbúraní.

Obnova

Napokon sa z iniciatívy miestnej farnosti a obce predsa len podarilo pamiatku zachrániť. Od konca osemdesiatych rokov boli postupne obnovené klenby a neskôr aj vonkajšie fasády kostola vrátane veží. Na stavebnú časť záchrany pamiatky nadviazala v rokoch 2019 až 2021 obnova interiéru. Boli zreštaurované kamenné prvky architektúry a plastická štuková výzdoba. Podarilo sa zreštaurovať aj zvyšky vnútornej výmaľby vrátane konsekračných krížov (na stene namaľovaný „doklad“ o vysvätení kostola biskupom). Zaujímavosťou je nález zvyškov erbov Aspremontovcov, ktorí boli v kostole pochovaní. Našli sa pri oprave podláh a sú prezentované vo svätyni kostola. Pamiatka je jedinečným dokladom miestnej histórie a architektúry doznievajúcej renesancie s prvkami raného baroka. Po obnove bude v plnom rozsahu slúžiť verejnosti na kultúrne a spoločenské účely, vrátane príležitostných sviatočných liturgií.

 

Pamiatka: Kostol
Lokalita: Zborov
Vlastník: Obec Zborov
Rozsah obnovy: komplexná obnova interiéru, 2019-2021
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Prešov, metodik obnovy: Ing. P. Glos, Mgr. P. Harčár
Príprava obnovy: projektová dokumentácia Ing. M. Gaňo, Ing. arch. M. Šarišský, pamiatkový výskum Ing. arch. M. Bóna, Mgr. J. Adam PhD., archeologický výskum JUDr. Mgr. G. Lukáč, reštaurátorský výskum akad. soch. M. Kútny
Realizácia obnovy: akad. soch. M. Kútny, Mgr. Peter Gomboš akad.mal.rest., PROFISTAV s r.o.