Kostol Všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou

Kostol Všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Názov obce úzko súvisí s jej ranými dejinami. Prvá písomná zmienka o vtedajšej osade je zo začiatku trinásteho storočia, z roku 1210. Vtedy tu dominovali dve vplyvné rodiny. Keďže jedna z nich, Csermendyovci v 16. storočí vymreli, obec získala svoje meno podľa rodu Diviackovcov. História Diviakov je však zjavne staršia a súvisí aj s aktivitami zoborských benediktínov na Hornej Nitre. S určitosťou sa vie, že tu pôsobili už v 11. storočí, pravdepodobne aj skôr. Kostol sa v písomných záznamoch prvý krát spomína v roku 1232 a stojí dodnes. Upúta pozornosť už svojou polohou na miernej opevnenej vyvýšenine uprostred obce a autentickým starobylým vzhľadom. V dobe svojho vzniku to bola reprezentatívna a pomerne veľká stavba. Kostol má jednu nezvyčajne širokú loď ukončenú na západnom priečelí dvojvežím, vtiahnutým do pôdorysu stavby. Na východe loď uzatvára tak isto netradične veľká polkruhová apsida. Kostol je postavený z kamenných blokov z andezitového tufu, vyťažených v neďalekom Hradci a Cígli. Veže sa zachovali z časti neomietnuté.

 

Počas neskorogotických úprav pribudli severné portály a pastofórium. V druhej polovici 18. storočia bol kostol barokovo prestavaný. Vtedy loď a apsidu zaklenuli novou hrebienkovou klenbou. K apside pristavali sakristiu a k lodi severné predsiene. Úpravy si vyžiadali aj posilnenie statiky objektu dostavbou vonkajších oporných pilierov. Rozsiahla obnova kostola v roku 1936 akcentovala románsky pôvod kostola a prezentovala viaceré vzácne románske a gotické detaily architektúry. V interiéri kostola sa zachovala románska empora a v priestore medzi vežami a na ich poschodiach aj pôvodné románske klenby. Z pôvodnej vnútornej freskovej výzdoby zostalo len slabo viditeľné torzo zobrazenia panny Márie v priestoroch povaly. Juhozápadná veža má štyri zvony, najstarší je z r. 1733. V druhej veži je veľký rapkáč, ktorý sa používa v čase Veľkej noci.

Obnova

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou patrí medzi najstaršie sakrálne pamiatky regiónu. Autenticitu jeho starobylého výrazu umocňujú aj strechy pokryté štiepaným šindľom. Trvácnosť šindľa je výrazne obmedzená a v posledných rokoch hrozilo zatekanie do podkrovia a vnútra kostola. Vlastník pamiatky preto strechu postupne obnovil a to v štyroch etapách, počas rokov 2019 až 2022. Zároveň boli šindľom nahradené aj rušivé plechové prekrytia oporných múrov, premostení jednotlivých častí stavby, striešok vstupov a hrebeňa múru opevnenia. Súčasťou rekonštrukcie strechy je aj odvedenie zrážkových vôd od päty stavby ako preventívne opatrenie proti vlhnutiu objektu. Tri kríže, ktoré sú umiestnené na vrcholoch striech veží a lode, boli reštaurátorsky ošetrené. Obnovená pamiatka bude naďalej slúžiť svojmu účelu a zásadným spôsobom dotvára a zatraktívňuje verejný priestor obce. V regulovanom rozsahu bude prístupná aj širokej verejnosti.

 

Pamiatka: Kostol
Lokalita: Diviaky nad Nitricou
Vlastník: R. k. farnosť Diviaky nad Nitricou
Rozsah obnovy: čiastočná obnova, Diviaky nad Nitricou, 2019-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Trenčín, Ing. M. Dvončová
Príprava obnovy: reštaurovanie krížov - Akad. soch. D. Hagara
Realizácia obnovy: KrovING s.r.o. Nevidzany, Jaroslav Koniar - drevené štiepané šindle, Klokočov