Súhlasím s účasťou v súťaži a spracúvaním osobných údajov
Hlasovať

Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Hlasovať

Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Po príchode nemeckých osadníkov na prelome 12. a 13. storočia nastal na dnešnom strednom Slovensku výrazný rozvoj baníctva a následne rozkvet Banských miest. O sto rokov neskôr už mala Banská Bystrica mestský špitál (xenodochium), súčasťou ktorého bol aj kostol pre chorých a nevládnych baníkov. Preto sa dodnes kostolu svätej Alžbety Uhorskej hovorí aj „špitálsky“. Nachádza sa na dnešnej Dolnej ulici, kde v dobe vzniku jednoloďového gotického kostola (r. 1303) ešte nebola súvislá mestská zástavba. Po ničivom požiari v r. 1605 sa zachovala z pôvodného objektu len kaplnka svätej Anny a severný múr lode. Kostol obnovili a následne prešiel viacerými úpravami. Počas rozsiahlej prestavby v neogotickom slohu v r. 1877 bol objekt rozšírený a pamiatka nadobudla dnešnú podobu.

 

Najznámejšou súčasťou vnútornej výzdoby je oltárny obraz svätej Alžbety od kňaza, maliara a svetoznámeho vynálezcu Jozefa Murgaša. Obraz namaľoval v r. 1893. Počas druhej svetovej vojny bola zničená veža a vitráže. Ďalších 75 rokov mal kostol len nízku provizórnu drevenú vežičku. V roku 1974, počas tzv. storočnej vody zaplavil kostol rozvodnený Hron. Povodeň napáchala škody hlavne v interiéri. Negatívne pôsobenie vlhkosti umocnili problémy so spodnou vodou a v nasledujúcich rokoch sa stavebnotechnický stav pamiatky v dôsledku absentujúcej údržby výrazne zhoršil.

Obnova

Iniciatíva na záchranu a obnovu pamiatky začala silnieť po roku 2017. Vďaka systematickému úsiliu správcu a združeniu finančných prostriedkov z viacerých zdrojov (verejná zbierka, grantový systém Ministerstva kultúry SR, Fond Gábora Bethlena) prebehla v rozpätí rokov 2020 až 2022 komplexná obnova kostola. Predchádzali jej dôkladné archeologické, architektonické a reštaurátorské pamiatkové prieskumy. Ťažiskom stavebnej obnovy bola sanácia vlhkosti, stabilizácia a rekonštrukcia všetkých konštrukčných prvkov. Kostol dostal aj novú vežu, analógiu pôvodnej z r. 1877. Reštaurovanie prinavrátilo pôvodnú krásu maľbám a vitrážam kaplnky svätej Anny a ďalším prvkom výtvarnej a architektonickej výzdoby interiéru aj exteriéru kostola, vrátane mobiliáru. V septembri 2021 bol kostol znovu vysvätený a pamiatka slúži nielen veriacim, ale je prístupná aj širšej verejnosti. Nezaškodí si pripomenúť slová správcu kostola „.... tí, ktorí chcú niečo podobné urobiť, nech sa neboja byť vynaliezaví a odvážni...“

 

Pamiatka: Kostol
Lokalita: Banská Bystrica
Vlastník: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
Rozsah obnovy: Komplexná obnova, 2020 - 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ B. Bystrica, metodik obnovy Ing. arch. J. Lieskovská
Príprava obnovy: Ing. arch. M. Danihel, Mgr. art. R. Boroš, pamiatkové výskumy Mgr. Ľ. Filová, Mgr. M. Šimkovic, Mgr. S. Rajnoha, Mgr. T. Janura, Mgr. M. Kvietok, Mgr. T. Molota, Bc. R. Tomášik, reštaurátorský výskum Mgr. art. R. Boroš, statika Ing. V. Kohút, sanácia vlhkosti Ing. M. Pichová
Realizácia obnovy: Mgr. art. R. Boroš, PRIMA STAV s.r.o.