Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Stojí na pieskovej dune v blízkosti rieky Moravy, v chotári obce Kopčany. Veľkosťou malý, ale s nesmierne bohatou históriou. Taký je Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktorý je autentickým, hmotovo zachovaným veľkomoravským kostolom. Najstaršia písomná zmienka o tomto kostole pochádza z roku 1554 a jeho existenciu potvrdzuje aj známa Komenského mapa z roku 1627. Ide o gotizovaný, pôvodne predrománsky, jednoloďový kostolík, s pravouhlým záverom lode. Podľa aktuálnych analýz bol kostol postavený asi okolo roku 825 nášho letopočtu. Patrí k najstarším stojacim cirkevným stavbám v strednej Európe. Na opačnom brehu rieky Moravy je archeologický areál slovanského hradiska v Mikulčiciach. Kostol sv. Margity Antiochijskej bol v roku 1995 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Malý, ale významný

Bohaté dejiny kostolíka dokumentuje množstvo hodnotných vrstiev nástenných malieb v intriéri a sú svedectvom o jeho historickom význame. Počas svojej existencie bol niekoľko krát upravovaný. V 13. storočí prešiel prestavbou v gotickom štýle. Obsahuje veľa pôvodných prvkov a architektonických detailov, napríklad pôvodné predrománske okenné otvory, povrchové úpravy stien, aj znaky vyryté do kamenného muriva na fasáde. Je ukážkou ranného staviteľstva murovaním zo štiepaného kameňa a vápennej malty. Na dnešné pomery je netypicky postaveným kostolom v prastarom štýle a to je dôvod, prečo neustále priťahuje pozornosť verejnosti. Prvý archeologický výskum kostola a jeho okolia sa začal v roku 1964. Na ďalšie si kostolík počkal až do roku 1994. Počas výskumov v roku 2004 sa našli tri hroby so šperkami typickými pre veľkomoravské obdobie a maltovinou vo veľkosti a v tvare charakteristickom pre fázu murovania a omietania, na základe ktorej bol kostol pôvodne datovaný. Súčasná obnova a reštaurovanie kostola mala za cieľ ochrániť pamiatku pred deštrukciou klimatickými vplyvmi. Realizovaná bola v rokoch 2020 a 2021, rozdelená do dvoch hlavných častí, rekonštrukciu predrománskych omietok a opravu strechy. Hlavným cieľom reštaurovania bolo ochrániť primárne murivá a omietky vytvorením rekonštrukcie predrománskej vápennej omietky, ktorá by zlepšila vodný režim obnažených fasád z kamenného riadkového muriva. Reštaurátorov čakala náročná úloha, ktorej súčasťou bolo nielen reštaurovanie fasád, ale aj záchrana torz predrománskych, teda viac ako tisíc rokov starých vápenných omietok. Reštaurátori preto najskôr dôkladne skúmali fasády, identifikovali zachovalé torzá zbytkov predrománskej omietky a následne tieto fragmenty zakonzervovali a vytvorili z nich rekonštrukčné kópie vo forme odliatkov pomocou negatívnych silikónových foriem. Tieto odliatky pomohli identifikovať technologický postup a spôsob primárneho omietania, ktoré sa využili pri realizácii rekonštrukcie predrománskej omietky na fasádach. Súčasťou obnovy bola tiež rekonštrukcia strechy a poškodených korunných ríms. V novej technickej kvalite bola rekonštruovaná strecha a osadená keramická škridla tradičného tvaru tzv. špicatá. Na ukončenie strechy na štítoch bolo použité lokálne technické riešenie osadenie škridly do malty. Kostolík, ktorý bol tak dlho bez omietok a úprav, že si mnohí na túto jeho podobu zvykli a nevnímali, ako je obnažená pamiatka citlivá a degraduje. Omietnutý kostolík má teraz ďalšiu šancu byť dôkazom, že poctivá práca našich predkov dokáže prežiť stáročia.

Realizácia: 2020 – 2021
Vlastník: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany