Kolonádový most v Piešťanoch

Kolonádový most v Piešťanoch

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Podľa povesti na zázračnú liečivú silu piešťanských kúpeľov upozornil páv, ktorý si zlomenú nohu liečil v bahennej mláke. Prvé zmienky o liečivom bahne a vode v Piešťanoch pochádzajú už zo stredoveku. V roku 1642 Adam Trajan napísal oslavnú báseň s názvom „Uzdravujúce piešťanské kúpele“. Kúpele si od grófa Františka Erdödyho prenajal ešte v roku 1890 Alexander Winter. Začiatkom dvadsiateho storočia vedenie kúpeľov prevzal jeho syn, Ľudovít Winter, ktorý sa zaslúžil o svetoznáme meno kúpeľov a s tým spojený rozvoj mesta. Tento pozoruhodný podnikateľ a vizionár prišiel v dvadsiatych rokoch minulého storočia s myšlienkou prepojiť mesto s kúpeľným ostrovom ponad Váh neobyčajným mostom. Prekryté chodníky mali chrániť chodcov pred nepriazňou počasia a most mal byť prirodzeným pokračovaním promenády pre kúpeľných hostí. Winterov sen sa stal skutočnosťou v roku 1933, keď dosluhujúci drevený most nahradil nový. V priebehu troch rokov ho postavila stavebná firma Pittel & Brausewetter. Spodnú časť 148 metrov dlhého železobetónového mosta projektoval švajčiarsky inžinier A. Schwartz a dominantnú vrchnú časť významný slovenský architekt Emil Belluš.

 

Umelecké lepty skiel vytvoril nemenej známy maliar Martin Benka. Autorom bronzovej sochy „barlolámača“ je Robert Kühmayer. Lámač bariel je symbolom uzdravujúcej sily kúpeľov. Rovnakú symboliku obsahujú aj latinské nápisy, ktoré vybral archivár Daniel Rapant: „Salluberrimae pistiniensis Thermae“ (uzdravujúce piešťanské kúpele) a „Surge et ambula“ (vstaň a choď). Stavba Kolonádového („Skleneného“) mosta patrí medzi vrcholné funkcionalistické diela slovenskej architektúry. Na konci vojny časť mosta zničila ustupujúca nemecká armáda. Vtedajšiemu technickému vedúcemu kúpeľov Filipovi Hanicovi sa našťastie podarilo s nasadením vlastného života z podmínovanej časti mosta zachrániť jedinečný lept od Martina Benku. Most bol v roku 1956 zrekonštruovaný pod vedením Ing. M. Kollára. Za národnú kultúrnu pamiatku je vyhlásený od roku 1987. Zásluhou občianskeho združenia ProWinter zdobí most od roku 2019 socha budovateľa kúpeľov Ľ. Wintera z dielne sochára Romana Hrčku.

Obnova

Rozsiahla údržba a rekonštrukcia mosta prebehla v rokoch 2019 až 2021. Cieľom obnovy bola sanácia zhoršeného technického stavu pamiatky a prinavrátenie jej pôvodného vzdušného vzhľadu bez rušivých sekundárnych úprav. Zároveň v ľavom (kúpeľnom) krídle vznikli galerijné priestory a v smere od mesta informačno-prezentačné centrum. Súčasťou interiéru mosta je „Pitný pavilón“, v ktorom sú v spolupráci s Balneologickým múzeom I. Wintera prezentované repliky dobových plagátov a predmetov z dejín kúpeľov. Jedinečná technická pamiatka tak po obnove plní aj významnú spoločenskú a estetickú funkciu.

 

Pamiatka: Most
Lokalita: Piešťany
Vlastník: Mesto Piešťany
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2019-2021
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Trnava, metodik obnovy: Ing. arch. G. Kvetanová
Príprava obnovy: projektová dokumentácia Ing. arch. B. Pernecký, PÚ SR - Pro Monumenta
Realizácia obnovy: Swietelský Slovakia s.r.o., Ing. D. Bielický