Kaštieľ v Modre

Kaštieľ v Modre

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Uprostred hlavného uličného ťahu starej Modry tiekol dnes už prekrytý potok, ktorý v istej dobe postupne napájal náhony až siedmych mlynov. Na hornom predmestí, za hradbami mesta, vznikol pri potoku okolo r. 1600 obytný vodný mlyn s pôdorysom v tvare „L“. O päťdesiat rokov už mala stavba charakter veľkej panskej hospodárskej usadlosti s dvojpodlažnou sypárňou a dvomi novými obytnými dvojpodlažnými traktami s valenými klenbami na prízemí. V druhej polovici 17. storočia bola honosne upravená uličná fasáda s vystúpeným stredovým rizalitom a na nároží priečelia pribudol trištvrtekruhový renesančný arkier. Ploché stropy na poschodiach nahradili renesančné lunetové klenby s hrebienkami. Koncom 17. storočia uzatvorila dvor zo západu dvojpodlažná prístavba obytného krídla s pavlačou a z východu dvojpodlažné zaklenuté hospodárske krídlo s pivnicou zapustenou hlboko do susediaceho svahu. V smere od terajšieho parku (záhrady) bol postavený prízemný hospodársky trakt s plochými stropmi.

 

Vstup na uzatvorené štvorboké nádvorie viedol cez podjazd uličného krídla. Priestorový a hmotový vývoj objektu zavŕšila v 18. storočí baroková nadstavba druhého podlažia záhradného krídla. Klasicizujúca úprava z polovice 19. storočia priniesla zjednodušenie tvaroslovia, celkovú modernizáciu a zvýšenie protipožiarneho štandardu (tzv. „feuermúry“ striech). Posledný majiteľ, cisársky kancelár, rytier a diplomat Arthur Polzer, prestaval pamiatku na reprezentačnú vidiecku rezidenciu a záhradu pretvoril na park. Objekt tak nadobudol podobu romantického kaštieľa s dominujúcimi neorenesančnými prvkami. Pozoruhodný je na pavlač nadväzujúci dvorový portikus (dekoratívna nadstavba vstupu), či novo osadený renesančný vstupný portál podjazdu, ktorého pôvod je neznámy. Z dobového exteriérového vybavenia sa zachovalo len minimum. Po vzniku prvej ČSR sa stal vlastníkom kaštieľa štát a sídlili v ňom viaceré verejné inštitúcie, napríklad prvá stredná vinárska a ovocinárska škola.

Obnova

Neobvyklá dynamika stavebných premien pamiatky odzrkadľuje vývoj potrieb a spôsobu života jej majiteľov. V zachovanej podobe tak kaštieľ koncentruje pozoruhodné vrstvenie architektonicko-historických etáp v závislosti od využitia - od rýdzo hospodárskej funkcie až po romantické vidiecke sídlo rytiera v 20. storočí. Komplexnú obnovu realizoval Bratislavský samosprávny kraj v rokoch 2018 až 2022. V interiéri aj exteriéri boli odstránené rušivé sekundárne zásahy a po statickej stabilizácii a sanácii vlhkosti boli rekonštruované jednotlivé stavebné prvky (krov, strechy, pavlač, schodiská, oporný múr mlynice...). Rekonštruované a reštaurované boli fasády a ich výtvarné prvky, okná, dvere a remeselné detaily. Realizované úpravy interiéru v maximálnej miere prezentujú zachované dobové prvky a dispozíciu. Obnovou sa podarilo dať pamiatke zjednocujúci historický výraz a zvýšiť jej užívateľský štandard. Kaštieľ v Modre bude naďalej plniť verejnú funkciu ako sídlo osvetového strediska a kreatívne a dokumentačné centrum regionálnych tradícií vrátane digitalizačného pracoviska. Možnosti využitia Modranského kaštieľa ešte viac rozšíri pripravovaná obnova priľahlého parku.

 

Pamiatka: Kaštieľ
Lokalita: Modra
Vlastník: Bratislavský samosprávny kraj
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2018 - 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Bratislava, metodik obnovy: PhDr. P. Jurkovič
Príprava obnovy: architektonicko-historický výskum PhDr. Z. Zvarová, Mgr. P. Horanský, reštaurátorský výskum Mgr. art. P. Ševčík projektová dokumentácia Ing. arch. J. Sekan, Ing. arch. I. Klembarová
Realizácia obnovy: SOAR sk, a.s. Žilina, Mgr. art. P. Ševčík