Kaštieľ v Jelšave (Bunky Jelšava)

Kaštieľ v Jelšave (Bunky Jelšava)

hlasovať

Fotogaléria

 Príbeh

Smutnou pravdou je, že na Slovensku chátra veľké množstvo opustených a nevyužívaných nehnuteľných pamiatok. Pokiaľ sa nepodarí nájsť pre ne využitie, ich ochrana je do značnej miery len iluzórna. Nádejou pre záchranu opustených pamiatok tak môžu byť aj netradičné spôsoby ich oživenia, ktoré nevyžadujú obrovské finančné prostriedky ani komplikovanú projektovú a administratívne náročnú prípravu obnovy. Príkladom je zaujímavý experiment „Bunky Jelšava“ v kaštieli Coburgovcov. Dejiny kaštieľa siahajú až do 15. storočia, kedy prestavbou staršieho kláštora rádu Paulínov vznikol v Jelšave v poradí už tretí hrad.

 

Zvyšky hradu neskôr tvorili jadro renesančnej pevnosti. Jej mestské krídlo zo sedemnásteho storočia prestavali v rokoch 1786 až 1801 majitelia muránskeho panstva, Koháryovci, na veľkolepý klasicistický kaštieľ. Od r. 1822 do r. 1945 ho obývala šľachtická a podnikateľská rodina Coburgovcov, ktorá v kaštieli zriadila aj lesnú správu. Po znárodnení sa objekt využíval ako poľnohospodárske učilište a posledné desaťročia bol opustený a bez využitia. Pamiatku výrazne znehodnotili nevhodné a necitlivé zásahy z obdobia socializmu.

Obnova

V dôsledku nešťastného reťazenia spoločenských a ekonomických zmien sa Gemer stal zaostávajúcim regiónom. Veľké množstvo pamiatok sa tu zatiaľ zachovalo len preto, že neboli financie ani na ich zbúranie. Patrí k nim aj coburgovský kaštieľ, ktorý je vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave. Proces jeho degradácie sa podarilo zastaviť až v roku 2015, keď sa mesto zapojilo do štátneho programu obnovy s využitím potenciálu dlhodobo nezamestnaných, najmä miestnych Rómov. Podarilo sa vyčistiť priestory kaštieľa, opraviť strechu a realizovať nevyhnutné drobné murárske zásahy. Občianske združenie Čierne diery v tejto situácii prišlo s konceptom zážitkového ubytovania v priestoroch pamiatky s minimálnymi nárokmi na ich adaptáciu. Projekt pracuje s autenticitou kultúrneho dedičstva. Ukazuje pamiatku bez príkras, v surovom stave, v ktorom sa aktuálne nachádza. V spolupráci s architektmi boli v prenajatej časti pamiatky umiestnené obytné presklené bunky, ktoré sú sprístupnené kovovými lávkami. Možno v nich prenocovať a vychutnať si jedinečnú autentickú atmosféru zachovanej podoby, kaštieľa od zvyškov jeho pôvodnej noblesy až po jazvy z obdobia socializmu. Všetky súvisiace zásahy sú ohľaduplné k historickej pôvodine a reverzibilné. Prenocovať možno za dobrovoľný príspevok na obnovu kaštieľa. Návštevníci pamiatky sa tak stávajú svedkami jeho oživenia a v istom zmysle sú dokonca priamo integrovaní do ďalšieho procesu záchrany pamiatky.

 

Pamiatka: Kaštieľ (Bunky Jelšava)
Lokalita: Jelšava
Vlastník projektu: Čierne diery, o. z.
Vlastník objektu: Mesto Jelšava
Rozsah obnovy: čiastočná obnova – úpravy a experimentálne využitie, 2020-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Banská Bystrica, metodik obnovy Ing. L. Huňavý
Príprava obnovy: architektonicko-historický výskum M. Matejka, Ľ Fillová, zámer obnovy Čierne diery, o. z., projektová príprava P. Lényi, O. Marko, M. Lucký, L. Borecká, statika F. Hladký
Realizácia obnovy: Čierne diery, o. z., M. Lipták, L. Gažová, Dielňa Haus, Matúš Šestina, Miroslav Šestina, LightLab, L. Murguía Sánchez, L. Balážová, M Kačmár, fy. Mapeka