Súhlasím s účasťou v súťaži a spracúvaním osobných údajov
Hlasovať

Kaštieľ v Jablonici

Hlasovať

Kaštieľ v Jablonici

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Začiatkom novoveku poznačili vývoj rozsiahleho panstva hradu Korlátka okrem iného aj negatívne dopady uhorského dedičského práva. Jeho základným princípom bola deľba dedičstva medzi viacerých dedičov. Dôsledkom boli časté rodinné i súrodenecké konflikty a rozdrobovanie majetku. Toto neustále delenie majetku pri jeho dedení dalo základ vzniku početných rezidenčných kaštieľov. A tak v Jablonici nechal Gašpar Pongrácz postaviť v 16. storočí renesančnú kúriu, ktorá bola zrejme základom západného krídla dnešného kaštieľa. Niektoré zdroje uvádzajú, že kaštieľ stojí na mieste bývalého vodného hradu. V sedemnástom storočí sa objekt rozrastal, menil podobu a neskôr aj majiteľov. Počas tureckých výbojov v r. 1663 vyhorel. Počas následnej barokovej rekonštrukcie a prestavby pribudli dve nárožné veže. Keď kaštieľ získali do vlastníctva Apponyiovci, dali ho v 19. storočí prestavať v duchu klasicizmu.

 

Posledným šľachtickým majiteľom bol gróf Anton Apponyi, manžel vnučky Márie Lujzy, manželky Napoleona Bonaparte. Anton Apponyi dal kaštieľ koncom 19. storočia „prefasádovať“ na spôsob vtedy populárneho historizmu. Za prvej Československej republiky objekt slúžil ako sýpka, po 2. svetovej vojne ako škola. Práve vtedy došlo k rozsiahlym zmenám vnútornej dispozície objektu. Pôvodne barokový dvojpodlažný objekt má tri krídla a hospodárske, zväčša novšie prístavby. Nárožia hlavného krídla kaštieľa sú ukončené diagonálne orientovanými štvorbokými vežami a z dvorovej strany vystupuje centrálny rizalit s mohutným barokovým vstupom. Na vstup nasadá dekoratívna nadstavba. Prinajmenšom časť kaštieľa bola podpivničená, no v súčasnosti sú suterény zasypané. Priľahlý anglický park sa zachoval len vo výrazne zredukovanej rozlohe a v zanedbanom stave.

Obnova

Pamiatka desaťročia chátrala, bola opustená, alebo len príležitostne využívaná na podružné hospodárske aktivity. Napríklad ako prevádzka zberných surovín. To sa podpísalo pod zlý, až havarijný stavebnotechnický stav objektu. V posledných rokoch začali silnieť občianske iniciatívy zasadzujúce sa za záchranu kaštieľa. Ich prvým konkrétnym výsledkom je obnova časti striech a interiérov. Postupne bol obnovený krov, strešná krytina a hlavice komínov severného a južného krídla. V interiéri sa zásahy zamerali na opravu omietok. Zámer realizovanej čiastočnej obnovy sleduje budúce využitie pamiatky na kultúrne a spoločenské účely a jej začlenenie do verejného života obce a regiónu. V tomto ohľade potenciál kaštieľa umocňuje zachované torzo anglického parku.

 

Pamiatka: Kaštieľ
Lokalita: Obec Jablonica
Vlastník: Best Deal Slovakia s.r.o.
Rozsah obnovy: čiastočná obnova, 2021-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: PÚ Trnava, metodik obnovy Mgr. M. Zelina
Príprava obnovy: architektonicko-historický výskum Mgr. E. Hrašková, PhDr. M. Sura , projekt rekonštrukcie vybraných častí kaštieľa Ing. arch. P. Pauliny PhD., Ing. arch. P. Baxa, Ing. arch. L. Vasko, PÚ SR - Pro Monumenta, Ing. arch. Silvia Gajdošová, inšpektorka pamiatok, Bc. Ing. Branislav Bíro, projektový manažér a konzultant
Realizácia obnovy: RD Profi s.r.o.