Kaštieľ v Budimíre

Kaštieľ v Budimíre

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Niektoré sídla severnej časti Košickej kotliny vynikajú historickou zvláštnosťou. Geograficky a administratívne síce patrili do Šarišskej župy, kultúrne však boli viac naviazané na košickú župu. Táto väzba pramenila z príslušnosti miestnych zemepánov k Abovcom, ktorí patrili k najstarším uhorským šľachtickým rodom. Platí to aj o Budimíre. Prvý krát sa písomne spomína v r. 1289 ako villa Bodomer. Najznámejšou pamiatkou obce je klasicistický kaštieľ z tereziánskeho obdobia. Nachádza sa tu aj ďalší kaštieľ, nazývaný Starý kaštieľ, alebo aj Florián. Pôvodne to bolo neskorogotické panské sídlo, pravdepodobne vežový hradný kaštieľ, tzv. hrádok. Z listín zo 16. storočia vyplýva, že hrádok tu stál prinajmenšom už v 15. storočí. Výsledky archeologického výskumu naznačujú, že opevnené šľachtické sídlo vzniklo už oveľa skôr. Zodpovedá tomu aj strategická poloha na vyvýšenine, ktorú chránili potoky a rybník. Súčasnú rokokovo klasicistickú podobu objekt nadobudol po rozsiahlej prestavbe v druhej polovici 18. storočia. Dvojpodlažná budova má lomenú manzardovú strechu ukončenú renesančnou vežičkou. Kedysi v nej bol zvon, ktorý ohlasoval čas. Čelnú fasádu zdobí vysoký rad pilastrov s korintskými hlavicami.

 

Stredný rizalit je zakončený tympanónom s hodinami. Na vysokom podstavci medzi dvomi vstupmi je neskorobaroková kamenná plastika svätého Floriána. Soche vďačí kaštieľ za svoj familiárny názov – Florián. Dvojpodlažná prístavba na východnej strane je novšieho dáta. Počas prestavby bola pozmenená aj vnútorná dispozícia. Zvyšky pôvodnej gotickej stavby sa zachovali len v suteréne, na prízemí a v jednej miestnosti poschodia. Tam sa podarilo objaviť pod novšou barokovou klenbou pôvodnú krížovú rebrovú klenbu. Ústredným priestorom súčasného interiéru je veľká sála na poschodí s valenou klenbou a lunetami. Poslední majitelia, Ujházyovci, opustili kaštieľ až po Viedenskej arbitráži v r. 1938. Povereného správcu Zahlera v r. 1941 deportovali do koncentračného tábora. Počas vojny kaštieľ vyrabovali a vzácny inventár rozkradli. Po znárodnení kaštieľ slúžil na sociálne bývanie, ako miestny úrad (MNV) a knižnica. Súčasťou kaštieľa bol v minulosti aj park a v jeho areáli sa zachovali hodnotné barokové stavby.

Obnova

Jednotlivé konštrukčné súčasti pamiatky medzičasom doslúžili. Bola nevyhnutná rekonštrukcia strechy vrátane krovu, oprava fasád a vnútorných omietok. Zrekonštruované sú podlahy, drevené schodisko, dvere a okná. Zároveň boli zrekonštruované a modernizované rozvody inžinierskych sietí. Po obnove slúži prízemie Starého kaštieľa v Budimíre ako sídlo obecného úradu. V priestoroch poschodia je Obecné informačné centrum, konferenčná miestnosť s knižnicou, stála expozícia tradičných remesiel a ľudových krojov a zaujímavá expozícia Váhy minulých storočí.

 

Lokalita: Budimír
Vlastník: obec Budimír
Obnova: čiastočná obnova, 2011 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Košice, Ing. Z. Strnková
Statický posudok: Ing. M. Smutelovičová
Diagnostika a návrh sanácie historickej stavby: Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta, Ing. R. Klas
Zameranie stavby: Ing. I. Žatkovič
Projekt elektroinštalácie: Ing. M. Tomčo
Projekt okien: Architektonický ateliér Ing. arch. J. Katuščák
Architektonicko-historický výskum, umelecko-historický výskum, návrh obnovy: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. D. Heberland, Mgr. D. Baroková, Mgr. P. Anna
Realizácia: Budimírske služby s.r.o.