Kaštieľ v Borši

Kaštieľ v Borši

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Kaštieľ v Borši sa nachádza tesne pred hranicou Tokajskej vinohradníckej oblasti. Je známy najmä ako rodisko slávneho vodcu posledného stavovského protihabsburgského povstania, Františka Rákocziho II. (r. 1676). V tej dobe už stál na južnom okraji obce renesančný dvojpodlažný kaštieľ. Tradované tvrdenie, že vznikol prestavbou vodného hradu, sa nepotvrdilo. Najstaršie písomné zmienky o dnešnom kaštieli sú z roku 1564 a jeho stavebný vývoj prebehol až v dvanástich etapách. Základná dispozícia pamiatky sa sformovala v 16. storočí prepojením dvoch pôvodne samostatných kúrií, ktoré postavili Mikuláš Hennyei (v r. 1559) a jeho zať Mikuláš Zeleméry (v. r. 1579). Neskôr objekt uzavrelo hospodárske krídlo, pribudol bastión a hradba so strieľňami. Na nároží dvoch pôvodných krídiel sa zachovala štvorboká bašta (veža). Súčasnú podobu pamiatky určili prestavby po roku 1630, ktoré kaštieľ výrazne rozšírili.

 

Koncom 18. storočia pribudlo v kúte nádvoria jadro súčasnej arkádovej chodby v rozsahu troch klenbových polí. Časť vnútorných renesančných klenieb sa zachovala. Menšie úpravy v 19. storočí sa zväčša týkali interiéru. V rokoch 1940 až 1941 bol kaštieľ čiastočne prestavaný a upravený pre potreby múzea Františka Rákocziho II.. Pod vedením budapeštianskeho architekta Gézu Luxa bol objekt obnovený a doplnený o dvorové arkádové chodby. Zároveň starý hospodársky trakt nahradilo nové východné krídlo. Po roku 1945 bolo múzeum vysťahované a premiestnené do Maďarska. Kaštieľ sa využíval len príležitostne ako škola, či sklad. Pokus o obnovu v osemdesiatych rokoch minulého storočia stroskotal pre nedostatok finančných prostriedkov. Nevyužívaná pamiatka tak zostala nechránená a vystavená vplyvom počasia.

Obnova

Náročná komplexná obnova pamiatky je výsledkom úsilia viacerých subjektov a medzinárodnej spolupráce. Predpokladom jej úspešnej realizácie bolo združenie veľkého objemu finančných prostriedkov z viacerých zdrojov. Zámer obnovy reflektoval najnovšie zistenia pamiatkových a reštaurátorských výskumov. Celkovú stavebnú obnovu kaštieľa dopĺňa rozsiahla reštaurátorská obnova kamenných ostení, portálov, torzálne zachovaných historických interiérových omietok a omietok fasád, vrátane ich slohovej rekonštrukcie. Prezentované sú aj archeologické nálezy zaniknutého južného krídla. Pamiatka po obnove celoročne ponúka svoje služby verejnosti – muzeálnu expozíciu, konferenčné, turistické, reštauračné a ubytovacie služby.

 

Pamiatka: Kaštieľ
Lokalita: Borša
Vlastník: Obec Borša
Rozsah obnovy: Komplexná obnova, 2018 – 2021
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Košice, metodik obnovy: Ing. arch. P. Hriň, Mgr. J. Jarkovský, Mgr. M. Pristáš
Príprava obnovy: výskumy Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD., Mgr. P. Tajkov PhD., Prof. akad. soch. J. Porubovič, Mgr. Peter Gomboš akad.mal.rest., akad. soch. V. Višváder (združenie VILLARD), projektová dokumentácia Prof. Ing. arch. P. Pásztor, PhD., arch. Z. Wittinger,
Realizácia: Združenie VILLARD, ÉPSZER zrt.