Kalvária v Zákamennom

Kalvária v Zákamennom

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Súčasťou šírenia kresťanstva začiatkom stredoveku bol aj kult Ježišovho zmŕtvychvstania. Najskôr sa v 9. storočí začali objavovať napodobeniny Ježišovho hrobu a neskôr celej „Via Dolorosa“ (Bolestivá cesta) s exteriérovými zastaveniami na modlitby a rozjímania. Postupne táto tradícia prerástla do vzniku krížových ciest a kalvárií. Miestami zastavení spočiatku boli jednotlivé kostoly, kaplnky, alebo napríklad sväté schody. Na prelome 17. a 18. storočia sa u nás ustálila forma veľkoryso koncipovaného architektonicko-krajinárskeho komplexu kalvárií, spravidla situovaného na prirodzenej vyvýšenine (kalvársky vrch). Na vrchol s ústrednou kaplnkou vedie cesta zväčša so štrnástimi tradičnými zastaveniami, na ktorých sú výtvarné zobrazenia výjavov Krížovej cesty. Väčšina kalvárií na Slovensku je postavená v barokovom a klasicistickom štýle.

 

Za najstaršie sú považované „Spišský Jeruzalem“ a „prešporská“ kalvária z roku 1694. Kalvária v Zákamennom je situovaná severozápadne od stredu obce v lokalite Kalvársky vrch. Bola postavená v roku 1862 údajne na zhorenisku staršieho dreveného kostolíka. Má podkovovitý pôdorys a jej štrnásť zastavení chráni stromová aleja. Krížová cesta vedie od kostola Nanebovzatia panny Márie cez jednotlivé zastavenia na vrchol kalvárie s trojicou kaplniek. Najväčšia, v strede, je zasvätená nanebovzatiu panny Márie. Z jej sedlovej strechy vystupuje drevená zvonica ukončená „lucernou“ s krížom. Jedna z postranných kaplniek je zasvätená svätej Helene, v druhej je Boží hrob. Kaplnky obkolesujú náhrobné kamene, ktoré sú sem sekundárne premiestnené zo starých obecných cintorínov.

Obnova

V roku 1931 prebehla rozsiahla renovácia kalvárie, spojená s výsadbou zelene a v roku 1955 boli obnovené stavebné časti zastavení. Pri opravách v druhej polovici 20. storočia boli žiaľ použité aj nevhodné materiály a postupy, čo prispelo k zhoršeniu stavu pamiatky. Na základe reštaurátorského výskumu prebehla komplexná obnova v intenciách reanimácie (prinavrátenia) pôvodného výzoru kalvárie ako celku, ako aj jej jednotlivých objektov. Nevhodné stavebné zásahy a historizujúce úpravy boli odstránené. Následne získali strechy štukové orámovanie štítu a novú šindľovú krytinu. Nevhodné brizolitové povrchy fasád nahradila autentickejšia hladená omietka. Osobitná pozornosť bola venovaná reštaurovaniu pri výskume objavených nálezov bohatej ornamentálnej maľovanej výzdoby kaplniek. Po obnove slúži pamiatka svojmu pôvodnému účelu a je voľne prístupná pre verejnosť.

 

Pamiatka: Kalvária
Lokalita: Zákamenné
Vlastník: Obec Zákamenné
Rozsah obnovy: Komplexná obnova pamiatky, 2021 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, metodik obnovy : Ing. arch. Karol Ďurian, PhD. a Mgr. Jana Piecková
Príprava obnovy:
reštaurátorský výskum: Mgr. Art. Peter Hric, Levoča 2016, doplnok k reštaurátorskému výskumu a návrh na reštaurovanie Mgr. art. Rudolf Boroš, projektová dokumentácia Ing. arch. Anna Gočová, Ing. arch. Dávid Goč, Ing. arch. Marián Goč
Realizácia obnovy: Rajniak Bau s.r.o., Sihelné, Mgr. art. Rudolf Boroš, Ľudevít Tokarčík TOKY S, Malé Kršteňany,