Immaculata, obraz v Kostole svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji

Immaculata, obraz v Kostole svätého Ondreja v Liptovskom Ondreji

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Z pôvodnej gotickej podoby Kostola sv. Ondreja v rovnomennej obci sa po všetkých prestavbách, požiaroch a vojnách zachovali len zvyšky. Medzi tie najvzácnejšie patria fresky z polovice 15. storočia. Súčasťou umeleckých skvostov z novšieho obdobia v miestnom kostole je nepochybne obraz Immaculaty, ktorého autorstvo sa pripisuje významnému slovenskému maliarovi Petrovi Michalovi Bohúňovi (1822 - 1879). Ide o typ zobrazenia panny Márie, ktorý sa od 16. storočia pomerne často objavuje vo výtvarnom umení. Jeho teologickým princípom je immaculata conceptio, čiže nepoškvrnené počatie. Immaculata sa síce zobrazuje s rôznymi atribútmi, spravidla však ako mladé dievča. P. M. Bohúň namaľoval pannu Máriu ako mladé dievča stojace na polguľovitej základni (pozemská sféra?). Pod jej nohami je biely polmesiac (symbol čistoty) a špičkou nohy šliape na krk démona, ktorý má podobu zvíjajúceho sa hada. Rukami s náznakom prekríženia sa jemne dotýka hrude a vo výraze tváre sa odráža prekvapenie i pokora. Tmavšia silueta hlavy jasne vystupuje zo zosvetleného pozadia evokujúceho svätožiaru.

 

Obraz je namaľovaný splývavým rukopisom s jemnými prechodmi medzi svetlými a zatienenými partiami. Decentný kolorit maľby je sústredený na zobrazenie panny Márie bez akýchkoľvek ďalších kompozičných prvkov. Z tmavého podkladu ako farebné akcenty vystupujú svetlá červeň a modrá drapérie a tiež zlatisté svetlá okolo Máriinej tváre. Na dobovej fotografii z r. 1958 je obraz ešte zavesený nad kazateľnicou po strane víťazného oblúka. Potom ako došlo k estetickému znehodnoteniu obrazu deštrukciou a uvoľnením plátna, odložili ho za hlavný oltár. Nevhodné umiestnenie a okolitá vlhkosť urýchlili degradáciu diela, najmä v dolnej časti, ktorú dokonca lokálne napadla pleseň. Pod kritický stav pamiatky sa podpísali aj nekvalitné a rušivé zásahy, vykonané zrejme niekedy začiatkom 21. storočia. Pred obnovou bol obraz z veľkej časti uvoľnený z podrámu a zvlnený. Nielen na okrajoch, ale aj na ploche obrazu došlo k úbytku farebných vrstiev, ich povrch mal tmavý povlak nečistôt a vykazoval rozsiahlu krakeláž (sieť trhlín).

Obnova

Reštaurovanie pamiatky, vzhľadom na rozsah poškodenia a degradáciu hmotnej podstaty, bolo mimoriadne náročné a zdĺhavé. Najskôr boli odstránené všetky sekundárne zásahy. Následne bol konsolidovaný plátenný nosič a jednotlivé vrstvy maľby. Nasledovalo čistenie, dopĺňanie úbytkov, sceľovanie perforácií a dubláž (nažehlenie obrazu na nové nosné plátno). Záverečnou fázou bolo výtvarné zhodnotenie chýbajúcich častí formou rekonštrukcie maľby a farebnou retušou. Povrch obrazu chráni záverečný lak. Zreštaurovaný bol aj zachovaný obrazový rám. Zreštaurovanie obrazu Immaculaty je prínosom k záchrane odkazu prejavov vyspelého sakrálneho výtvarného umenia obdobia baroka na našom území. Zároveň otvára možnosť definitívne zodpovedať otázku autorstva diela, ktoré je síce pripisované Petrovi Michalovi Bohúňovi, ale bez relevantne zoponovaného výskumu a argumentácie.

 

Lokalita: Liptovský Ondrej
Vlastník: r.k. farský úrad Liptovský Ondrej
Obnova: komplexná obnova – reštaurovanie , 2018 – 2023
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. J. Piecková
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: Akad. mal. M. Šurin, Mgr. art. M. Pleidel, Mgr. art. M. Petruš
Vykonávateľ reštaurovania: Akad. mal. M. Šurin, Mgr. art. M. Pleidel, Mgr. art. M. Petruš, Mgr. art. Lucia Šefčíková, Mgr. art. Denisa Závodská