Hrad Sklabiňa

Hrad Sklabiňa

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Na nevysokom návrší predhoria Veľkej Fatry, nad obcou Sklabinský Podzámok, sa zachovali zvyšky hradu Sklabiňa. Bol najväčším v Turčianskej stolici. Prvá hodnoverná písomná zmienka o hrade je podpísaná rytierom magistrom Dončom. Je datovaná rokom 1309, z čoho sa dá vyvodiť, že gotický hrad vznikol najneskôr začiatkom 14. storočia, pravdepodobne na zvyškoch staršej stavby. Vynikal tým, že nemal veže a chránil ho len plášť vysokých hradieb. Pôvodne kráľovský hrad prešiel za čias Jána Gilleta do správy županov Turčianskej stolice a na dobu od roku 1339 do polovice 18. storočia sa stal jej administratívnym centrom. Svoje sídlo tu mal aj župný archív a väzenie. Husitské vpády a ničivé požiare si vynútili v 15. storočí rekonštrukciu hradu a jeho opevnenia. V tej dobe pribudli dve bašty, opevnenie s cimburím a nová brána. Počas úprav za čias Mateja Korvína bola v osemdesiatych rokoch 15. storočia postavená hradná kaplnka.

 

V druhej polovici 16. storočia bol hrad rozšírený o ďalšie predhradie a nové opevnenie. K stavebnému zjednoteniu hradného areálu došlo v rokoch 1610 až 1612. Vtedy barón, strážca uhorskej koruny, dedičný župan a dedičný majiteľ hradu Peter Révay vybudoval aj honosný renesančný palác na dolnom hrade. Toto predhradie bolo v roku 1636 uzatvorené novou bránou a dvoma baštami. V 19. storočí prestali Révayovci hrad trvalo obývať a vybudovali tu svoje rodinné múzeum s bohatými umelecko-historickými zbierkami. Počas SNP sa neďaleká Sklabiňa vyhlásila za prvú slobodnú československú obec. Pomsta fašistov neušetrila ani životy povstalcov, ani hrad a jeho palác. Údajne väčšina domov v dedine je postavená práve zo sutín hradu. V ruinách objektov hradu sa zachovali viaceré vzácne časti a detaily historickej architektúry.

Obnova

Zámerom a dnes už naplneným cieľom občianskeho združenia Donjon bola rekonštrukcia a obnova zrúcaniny renesančnej severnej bašty pri hlavnej bráne. Trojpriestorový objekt má nepravidelný polygonálny pôdorys s dvomi postrannými prístavbami. Veža bola zastrešená stanovým ihlanom a prístavby pultovými strechami. Zachovala sa v stave ruiny. V priebehu obnovy boli rekonštruované hmoty muriva, sekundárne zamurované strieľne, krov, strecha, trámové stropy, výplne okien a dverí. Úpravy interiéru sú podriadené budúcemu využitiu. Pri príprave obnovy boli využité početné archívne zdroje, vrátane fotografického materiálu a historických záznamov D. Menclovej z dvadsiatych rokov minulého storočia. Bašta bola obnovená výlučne formou dobrovoľníckej práce a iba z vlastných zdrojov bez dotácií. Objekt po obnove slúži verejnosti ako múzejná expozícia miestnych udalostí, ktoré sa odohrali počas SNP, je doplnený o kuchyňu a izbu posledného kastelána hradu Sklabiňa.

 

Pamiatka: Hrad
Lokalita: Kataster obce Sklabinský Podzámok
Vlastník: občianske združenie Donjon
Rozsah obnovy: : čiastočná obnova – objekt hradného areálu, 2020 – 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, metodik obnovy Ing. arch. K. Ďurian, PhD.
Príprava obnovy: pamiatkový výskum Ing. arch. M. Bóna PhD., Ing. arch. M. Marček, projektová dokumentácia Ing. arch. R. Tupý
Realizácia obnovy: Michal Svateník, Ján Kostolný, Miroslav Eliáš, Jaroslav Staník, dobrovoľníci zo Slovenska, Česka, Francúzska, Belgicka, Španielska a USA