Nástenné maľby v kostole Nanebovzatia Panny Mária, Fiľakovo

Nástenné maľby v kostole Nanebovzatia Panny Mária, Fiľakovo

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Barokový rímskokatolícky kostol vo Fiľakove zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie historicky dopĺňa dejiny hradu a mesta, ktoré bolo sužované nájazdmi Tatárov, Turkov, kuruckými povstaniami a vojnovými obdobiami. Františkánsky kostol s kláštorom pochádza zo začiatku 16. storočia. V roku 1554 bol kostol zmenený na tureckú džamíju. Zaujímavosťou je, že existujúca stavba sa podľa historických prameňov nachádza na základoch uložených na drevených a kamenných pilótach na močariskom teréne. Kostol bol dostavaný v roku 1725. Už o rok neskôr sa však na ňom prepadla strecha a donátor stavby – Štefan II. Koháry zabezpečil staviteľov, ktorí následne stavbu dokončili. Na kostol zo severozápadnej strany nadväzuje kláštor. Od roku 1694 bola fara a kostol zverená pod patronát Ordo Fratrum Minorum – Rádu menších bratov Františkánov, ktorí ovplyvňovali duchovný život mesta a sú s ním dodnes úzko spätí.

Tajomstvá „Historie domu“ a krížová cesta za 1111 korún

Kostol tvorí jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktorý je zaklenutý valenými lunetovými klenbami so štukovými obrazcami. Hlavný, aj oba bočné oltáre, sú barokové. Kazateľnica pochádza z 1. polovice 18. storočia. Záznamy v kronike „Historia domu“ uloženej v kláštore vo Fiľakove z rokov 1912 až 1945 uvádzajú konkrétne údaje o opravách, poskytnutých daroch, ako aj o výmaľbe kostola. Tej patrí dokonca samostatná časť. Maľby začali v kostole vznikať presne 15. marca 1912 a umelci dokončili svoju prácu v rekordnom čase a to 5. júla v rovnakom roku. Z dokumentov sa tiež dozvedáme, že počas búrky 21. marca 1914 bolo do fiľakovského kostola prinesených 14 nových zastavení krížovej cesty, ktoré namaľoval Ádám Gyula (Július), rožňavský akademický maliar. S opravou starých rámov a zlátením stálo v tom čase všetko spolu 1111 korún. Len pre zaujímavosť práve tento umelec namaľoval ešte v roku 1925 pre hlavný oltár aj tzv. pôstny obraz. A chcete vedieť jeho cenu? Bolo to presne 1196 československých korún.

Dedičstvo iluzívneho maliarstva 20. storočia

Predmetom poslednej obnovy bolo kompletné zreštaurovanie interiérových malieb. Rukami reštaurátorov prešla nástropná iluzívna výmaľba, maľba konsekračných krížov v nike lode kostola, fresky na stenách s rímsovaním, pilastrami, stĺpoch s hlavicami, bokom neostal ani chór so štukovou výzdobou a tzv. Koháryho kaplnka. Reštaurovanie bolo rozdelené do troch etáp, pričom samostatnou etapou bolo reštaurovanie interiéru tzv. Koháryho kaplnky. Záznam z roku 1770 hovorí o inštalácii sochy Panny Márie Loretánskej do kaplnky, ktorá bola v tom čase vymaľovaná podľa vzoru Loretánskej kaplnky s ilúziou tehlovej stavby. Neskôr však zažila aj kompletné premaľovanie na monochrómny odtieň olivovozelenej. Obnova kostola i kaplnky si vyžiadala doslova filigránske zvládnutie reštauračných prác, ktoré umožnili zachovať nesporne fiľakovské maľby pre budúce generácie. Vzácnosťou je kompletné zachovaná výmaľba, bez väčších zmien od jej vzniku, čo nebýva samozrejmosťou. Zreštaurované maľby v tomto kostole sú pokladom kultúrneho dedičstva iluzívneho maliarstva 20. storočia.

Realizácia: 2012 – 2020
Vlastník: Rád menších bratov františkánov