Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Prvá historická zmienka o fare, pod ktorú dnes patrí Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku pochádza z rokov 1317 – 1320. Kostol pôvodne nemal vežu a okolo neho sa rozprestieral cintorín. Históriu kostola približujú viaceré časti zariadenia, ktoré sa od jeho vzniku zachovali až do dnešných dní. Zo samotného gotického zariadenia sa zachovala len polygonálna kupa krstiteľnice a epitaf grófa Juraja z roku 1426. Kostol bol následne začiatkom 16. storočia prestavaný. Z roku 1523 pochádza ranno-renesančná kazateľnica a empora na západnej strane kostola. V rokoch 1608 – 1609 bola na východnej strane kostola pristavaná pre palatína Štefana Illésházyho pohrebná kaplnka, dnes kaplnka sv. Anny. Až v 18. storočí bola ku kostolu na jeho západnej strane pristavaná veža a vznikla tehlová krypta v priestore sanktuária. V interiéri pribudli nové oltáre, kazateľnica dostala rokokový baldachýn a bola tiež predĺžená empora. V 19. storočí boli v bočných lodiach vytvorené nové neogotické okná a pribudla oválna kaplnka na mieste severného vstupu do kostola. Na mieste staršieho organu bol inštalovaný nový klasicistický. Začiatkom 20. storočia boli k obvodovým múrom kostola pristavané oporné piliere. Posledná výraznejšia úprava interiéru pred komplexnou obnovou prebehla na začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia, kedy bola odstránená baroková výmaľba stien a oltáre premiestnené z bokov víťazného oblúka na ich súčasné miesto.

Obnova, ktorá sa vrátila na počiatok histórie

Obnova interiéru kostola mala viacero fáz a zamerala sa na zvýraznenie jeho gotickej podoby z roku 1501. Samotnej obnove predchádzali rozsiahle archeologické, pamiatkové, či reštaurátorské výskumy. Rok 1998 priniesol opravu krovu a rok 2002 sa niesol v dokončení komplexnej obnovy exteriéru. V rokoch 2003 až 2005 bol realizovaný reštaurátorský výskum a následne aj archeologický výskum v interiéri. Prípravné práce k obnove sa spolu so záchranou historického organu začali v roku 2006. Vypracovanie architektonickej štúdie obnovy spolu s prípravou dokumentácie trvali od roku 2007 až do roku 2013. Po získaní stavebného povolenia sa mohol kostol začať konečne obnovovať. Veľká časť obnovy bola dokončená začiatkom roka 2019 a kostol, ktorý bol dlhší čas uzavretý, začal opäť slúžiť svojmu účelu.

Harmónia pokoja

Obnovený interiér dnes charakterizuje vzdušnosť, svetlo a teplo svetlého prírodného dreva. Priestor návštevníka upokojuje a vytvára dokonalú atmosféru na rozjímanie. Jednoduchosť umožnila vyniknúť pôvodným architektonickým prvkom, harmonicky doplneným o súčasnú výzdobu v minimalistickom koncepte. Najvýraznejšou z nich je krížová cesta na stenách bočných lodí. Nové a staré vytvára jemný kontrast, ktorý neruší, ale zreteľne odlišuje históriu a súčasnosť. Originálne lustre s víziou svetelných valcov umocňujú príjemnú atmosféru a umožňujú viaceré možnosti osvetlenia jednotlivých častí kostola. Celková obnova posilnila nielen historický, ale i sakrálny význam tohto najstaršieho kostola v Pezinku.

Realizácia: 2014 – 2020
Vlastník: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pezinok