Bočný oltár svätého Antona Paduánskeho, Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Bočný oltár svätého Antona Paduánskeho, Dóm sv. Alžbety v Košiciach

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Dóm svätej Alžbety patrí k najstarším kostolom v Košiciach. Jeho predchodca vznikol pravdepodobne okolo polovice 11. storočia a bol zasvätený svätému Michalovi. Vystavali ho na mieste súčasného Dómu v románskom slohu. Už ako farský kostol ho spomína aj najstaršia písomná zmienka o meste z roku 1230. Po usadení nemeckých hostí v Košiciach v 40. rokoch 13. storočia mení svojho patróna za patrónku aj farský kostol. Listina pápeža Martina IV. z roku 1283 už uvádza kostol ako zasvätený svätej Alžbete. Základy tohto románsko-gotického kostola sa našli pri veľkej rekonštrukcii Dómu v rokoch 1882 – 1884. Svätyňa orientovaná na východ mala 11,5 × 10,25 m a jeho hlavná loď 27,8 × 14 m, celý priestor mal plochu 520 m². Tento farský kostol však vyhorel okolo roku 1380. Nenechali ho však chátrať a následne bol vďaka rôznym úpravám a údržbe v prevádzke až do výstavby súčasného Dómu. Samotný oltár svätého Antona Paduánskeho je umiestnený v juhovýchodnej bočnej lodi Dómu. Túto hnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku tvorí krídlová retábulová, prevažne neskorogotická polychrómovaná drevorezba. Jej cennú výtvarnú a dekoratívnu zložku vytvára 9 obrazov a oltárna architektúra.

Mobilný vzácny oltár

Aj keď sa Dóm sv. Alžbety pod ochrannými vlastníckymi krídlami Rímskokatolíckej cirkvi na rôzne etapy postupne reštauroval, oltár sv. Antona Paduánskeho ostal rukami reštaurátorov nedotknutý až do roku 2019. A to vďaka finančnej dotácii Košického samosprávneho kraja i podpore cirkvi. Obnova mala za cieľ sanovať fyzickú podstatu oltára a uchovať umelecko-historickú a výtvarnú hodnotu pamiatky pre ďalšie generácie. V neposlednom rade išlo doslova o rehabilitáciu dochovaných výrazových stredovekých kvalít zachovaných aj v podobe stredovekých tabuľových malieb. Reštaurátorské zásahy tak spočívali z konzervátorských a konsolidačných úkonov, ako aj v doplnení konštrukcií architektonických súčastí v duchu stredovekých výrazov charakteristík, tvaroslovia a vyzdvihnutie oltára ako jedinečného celku. Obnovili sa súčasti retabula – oltárna skriňa, nádstavec, ažurové rezby, či gravírované brokátové povrchy, zašlý lesk bol prinavrátený šikovnými odborníkmi obrazu samotného svätého Antona a spevnenia i farebných úprav sa dočkalo aj súsošie ukrižovaného krista v nadstavci pod baldachýnom. Zaujímavý je aj pohyb oltára počas jeho obnovy. Reštaurátorskému výskumu bol podrobený nielen na mieste samotnom, ale aj v reštaurátorskom ateliéri. Do priestorov katedrály tak bolo na konci obnovy inštalované mimoriadne vzácne dielo s bohatou výzdobou, ktorú sa podarilo uchovať v jej celistvej podobe.

Realizácia: 2019 – 2020
Vlastník: Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Košice