Collegium Emericanum, Kapitulská ulica, Bratislava

Collegium Emericanum, Kapitulská ulica, Bratislava

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Ranobarokový Imrichov seminár (pôvodný latinský názov Collegium Emericanum) sa stal súčasťou zástavby Kapitulskej ulice pred polovicou 17. storočia na mieste dvoch stredovekých parciel. Budova Emericana je svedkom duchovno-umeleckého rozvoja Bratislavy v tomto období. Objekt niekdajšieho malého seminára vznikol na mieste stredovekého domu. Stavbu financoval arcibiskup Imrich Lósy, ktorý sa rozhodol, že v Prešporku zriadi seminár, ktorý bude slúžiť na rozoznávanie povolania u dospievajúcich chlapcov. Po ukončení štúdia v malom seminári nemusel dotyčný chlapec pokračovať v štúdiu vo veľkom seminári, kde sa budúci klerici štúdiom teológie a duchovnou formáciou pripravovali na kňazstvo. Arcibiskup Imrich Lósy bol horlivým zástancom rekatolizácie a pokračovateľom diela Petra Pázmanya. Zaslúžil sa o rozvoj kultúry a cirkevného školstva v Hornom Uhorsku. Strohú fasádu budovy krášli mohutný portál s nápisom a erbom Imricha Lósyho: SEMINARIUM S. EMERICI DVCIS MDCXLI (Seminár sv. Imricha kniežaťa 1641). Zo známych slovenských národovcov navštevovali seminár Alexander Rudnay, Ján Hollý a Ján Palárik. V rokoch 1783 až 1801 seminár dočasne preložili do Budína.

Citlivá obnova zabezpečila príjemný priestor na prácu

Najväčšie zmeny objektu sa udiali počas 20. storočia, keď budova prestala plniť pôvodnú funkciu kňazského seminára. Po odsťahovaní posledného nájomcu, v roku 2017, bola pre ďalšie využitie budovy nutná komplexná obnova. Tá jej zabezpečila nové funkčné využitie v podobe administratívnych priestorov a apartmánov na krátkodobé ubytovanie. Navrhované stavebné úpravy predpokladali len malé zásahy do pôvodnej dispozície. Podzemie tak bolo adaptované na vínnu pivnicu s toaletami a zázemím. Prvé poschodie slúži ako recepcia, ktorá je prístupná z podjazdu. Rovnako sa tu nachádzajú dve kancelárie. Súčasťou dvora je aj otvorený priestor garáže a historická podzemná pasáž, ktorá v minulosti viedla k hradbám. Druhé podlažie patrí kancelárskym priestorom a tiež najväčšej miestnosti v budove, ktorá je využiteľná aj ako zasadacia, či prednášková miestnosť. Vonkajšia pavlač vedie do záhrady ležiacej streche garáže a na klenbe historickej pasáže. Priestory na treťom poschodí umožnili aj vytvorenie 2-izbového apartmánu. Azda najväčšie zmeny dispozície zaznamenal podkrovný priestor. Pre zachovanie historického krovu vrátane väzných trámov bola vytvorená zdvojená podlaha na drevenej konštrukcii, ktorej priestor bol využitý na vedenie nových rozvodov. V pôvodnom skladovom priestore vznikli dva dvojizbové apartmány. Presvetlenie zabezpečuje štíhle strešné okná, bez zásahu do pôvodných krokiev, ktoré nahradili malé a nevyhovujúce vikiere. Obnova mala za cieľ nielen odstrániť technické problémy stavby, ale aj zachovať čo najviac historicky hodnotných prvkov. Do rozsahu reštaurátorskej a umelecko-remeselnej obnovy boli zahrnuté viaceré prvky, napríklad kompletná oprava kamenného schodiska, kamenných portálov hlavnej brány, dverí, okien, prikurovacích otvorov.. V niekoľkých miestnostiach bola obnovená výmaľba v pôvodnej farebnej škále a ornamentike.

Realizácia: 2018 – 2020
Vlastník: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza