Starý cintorín v Topoľčanoch

Starý cintorín v Topoľčanoch

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Na prelome 19. a 20. storočia boli Topoľčany moderným a rušným trhovníckym centrom. Mestečko sa začalo meniť na mesto a tak tri existujúce menšie cintoríny prestali postačovať potrebám rozmáhajúceho sa mesta. Magistrát preto zakúpil v r. 1900 pozemok na ďalší, ktorý po čase nadobudol ľudové pomenovanie „Starý cintorín“. Svojmu účelu slúži dodnes. Pred ruchom frekventovanej Krušovskej ulice ho roky chráni neoklasicistický, takmer 100 metrov dlhý ohradný múr s ozdobnými prvkami. Dominuje mu mohutná deväťmetrová kovová brána. Dôstojnosť miesta zvýrazňuje stromová alej so stovkou líp, vysadenými do tvaru dvojkríža. Menšia cintorínska kaplnka je vernou kópiou už zaniknutého objektu, ktorý stál v inej časti mesta.

 

Z neho pochádza vzácna baroková drevená pieta. V centre jedného z pôvodných cintorínskych blokov je pomník obetiam II. svetovej vojny a spoločný hrob partizánov padlých v SNP. Cintorín bol rozšírený v 30-tych rokoch. V druhej polovici 20. storočia došlo k viacerým necitlivým zásahom. Zmizla studňa aj dom hrobára a strážcu. Od r. 1993 sú múr, alej, kaplnka a niektoré hroby národnou kultúrnou pamiatkou. Medzitým stavebné aktivity v blízkosti cintorína a navýšenie terénu z vnútornej strany ohradného múru spôsobili statické poruchy a deštrukciu muriva.

Obnova

Sporadická a lokálna sanácia stavebných porúch sa ukázala byť neefektívna a limitovaná lokalizáciou nových hrobov v blízkosti ohradného múru. Preto mesto v r. 2021 pristúpilo ku komplexnej obnove pamiatky. V dostupnej miere boli odstránené novodobé násypy, nevhodné sekundárne nátery a cementové omietky, soľné výkvety a biologická kontaminácia. Ako hydroizolačná ochrana tehlového muriva pred atakom vlhkosti z násypovej zeminy bola aplikovaná plošná rubová injektáž a tiež horizontálna sanácia. Pod dohľadom reštaurátora boli obnovené omietky, štuková a sochárska výzdoba ohradného múru a hodnotné remeselné kované detaily kovovej brány cintorína. Reštaurovania sa dočkala aj vzácna baroková drevená pieta v cintorínskej kaplnke. Vďaka neinvazívnej diagnostike bolo možné vykonať údržbové orezy stromov lipovej aleje a predĺžiť tak jej životnosť. Po obnove Starý cintorín v Topoľčanoch naďalej slúži svojej funkcii a stal sa aj miestom vhodným na prechádzku, či zamyslenie.

 

Pamiatka: Cintorín (Starý cintorín)
Lokalita: Topoľčany
Vlastník: Mesto Topoľčany
Rozsah obnovy: Komplexná obnova, 2021-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Nitra, metodik obnovy Ing. E. Gažiová
Príprava obnovy: : projektová dokumentácia Ing. J. Pavlík - AQPA - stavebná kancelária, autorský dozor Ing. M. Hajtmaník - SANFIX, reštaurátorský dozor Mgr. J. Janda - RE-ART
Realizácia obnovy: PVD Stav s.r.o.