Biskupská záhrada, Biskupský palác v Spišskom Podhradí

Biskupská záhrada, Biskupský palác v Spišskom Podhradí

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Biskupská záhrada tvorí súčasť jedinečného areálu Biskupského paláca v Spišskej Kapitule. Je nezastupiteľnou súčasťou jej historickej zelene, ako aj súčasťou architektúry biskupskej rezidencie. Genius loci záhrady, umocnený scenériou krajiny pod Spišským hradom, tvorí súčasť lokality zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Slová ktoré sa dnes pekne čítajú, faktom však je, že málokto si túto skutočnosť uvedomoval pri pohľade na stav záhrady pred jej obnovou. Jej pôvodná podoba bola zachytená na kresbe z polovice 19. storočia. Spišské biskupstvo preto, za veľkej pomoci primátora mesta Spišské Podhradie, vyvíjalo od roku 2015 značné úsilie na regeneráciu tejto jedinečnej plochy.

Záhrada ako miesto upokojenia i nových začiatkov

Obnova záhrady sa začala zameraním celého areálu a prípravnými prácami spojenými s mnohými odbornými výskumami. Pôvodným účelom záhrady bola meditačná funkcia pre cirkevných hodnostárov a obyvateľov Kapituly. Cieľom obnovy bolo vytvoriť záhradu, ktorá bude slúžiť pre potešenie miestnym ľuďom, i všetkým návštevníkom Spišskej Kapituly. Záhrade sa prinavrátila pôvodná dispozičná, kompozičná, ako aj porastová štruktúra, osadili sa nové drevené súdobé prvky záhradnej architektúry. Obnovili sa tiež pôvodné vstupy cez Hodinovú vežu a altánok v hradobnom múre, ktorý je zároveň vstupom do Kapituly zo strany novovybudovaného parkoviska. Príjemným prekvapením bolo objavenie nástenných malieb v interiéri altánku. Nánosy času však na nich zanechali stopy a prinavrátenie farieb a lesku sa stalo úlohou pre šikovné reštaurátorské ruky. Život sa do záhrady vrátil v roku 2021 po dvoch rokoch stavebných, sadovníckych a reštaurátorských zásahov, ale i vďaka grantovej podpore. Záhrada dnes predstavuje všetko, čo bolo spočiatku len v predstavách jej záchrancov. Ide o dlhodobo udržateľný projekt, bezpečný pre návštevníkov, ktorý vytvára vlastný mikropriestor pre meditáciu, upokojenie a vnímanie scenérie Katedrály sv. Martina, biskupskej rezidencie a Spišského hradu. Záhrada sa stala tiež priestorom pre zachytenie neopakovateľných životných okamihov a mnohé svadobné páry sa už pozerajú na fotky svojho významného dňa nafotené práve v Biskupskej záhrade. Záhrada sa stáva aj miestom aktívneho oddychu pri starostlivosti o výsadbu, trávniky, či závlahu. Ako zaznelo pri slávnostnom otváraní biskupskej záhrady 24.06.2021: „S láskou sme ju pre vás robili, s láskou ju užívajte!“ Úspešná obnova záhrady je zároveň tichou spomienkou na Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa a najväčšieho podporovateľa myšlienky obnovy, ktorý odišiel do večnosti len 8 mesiacov pred otvorením vynovenej farebnej a voňavej záhrady.

Realizácia: 2015 – 2020
Vlastník: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie