Barokový palác, hrad Ľubovňa v Starej Ľubovni

Barokový palác, hrad Ľubovňa v Starej Ľubovni

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Na počiatku histórie neskoršieho barokového paláca bolo postavenie jedno-krídlového objektu v roku 1642. Stavba bola určená na posilnenie obrany hradu. Staviteľom bol poľský magnát Stanislav Lubomirski, ktorý v tomto období uskutočnil rozsiahle barokové úpravy aj na svojom sídle vo Wiśniczi. Bohužiaľ budova na hrade Ľubovňa na základe svojej funkcie dostala iba niekoľko barokových prvkov a ocitla sa v tieni existujúcich majestátnych palácov. Kvôli zlej statike, ktorá sa prejavila o pár desiatok rokov neskôr, sa jednokrídlová stavba premenila na rozsiahlejší komplex. V 18. storočí pribudli objektu ozdobné prvky. Ostali iba dve barokové rozety, ktoré dodnes pripomínajú slávu staviteľov. Komplex dostal palácovú podobu až v 19. storočí, keď sa hrad stal sídlom rodiny Raisz. Ako poprední uhorskí šľachtici sa chceli pochváliť svojim rezidenčným sídlom. Vnútorné priestory si prispôsobili svojim potrebám a štýlu. Steny vydekorovali freskami, doplnili honosným nábytkom a aj preto sa stal hrad Ľubovňa vyhľadávaním miestom stretnutí uhorskej, francúzskej, ruskej a poľskej šľachty, čo dokumentuje aj hosťovská kniha rodiny Raisz. Týmto rodom sa zároveň skončilo najslávnejšie obdobie tohto komplexu. Keď v roku 1882 hrad odkúpil Andrej Zamoyski palác využíval iba na reprezentačné účely. V tomto zmysle pokračoval aj jeho syn Ján s manželkou Izabelou de Bourbon, ktorí tu zriadili prvé malé múzeum. Ján začal aj s väčšími stavebnými úpravami, voči ktorým mal výhrady vtedajší pamiatkový úrad. Prestavbou zanikol pôvodný barokový charakter budovy.

Škaredé káčatko, ktoré vyráža dych

Stratu rezidenčnej podoby dokončili po zoštátnení hradu Ľubovňa v 50. rokoch 20. storočia študenti odbornej školy. Napriek tomu, že už o desaťročie neskôr sa palác stal sídlom múzea na hrade, nedostal späť svoj najslávnejší vzhľad. Zamurované poklady boli odkryté až počas pamiatkových výskumov v rokoch 2014 – 2017. Celkový prerod škaredého káčatka na impozantnú historickú pamiatku ukončila až rekonštrukcia barokového paláca v rokoch 2017 – 2020. Prezentácia hodnotných architektonických, umelecko-historických a výtvarných prvkov bola hlavným cieľom múzejníkov, pamiatkarov, architektov a všetkých, ktorí sa aktívne zúčastnili obnovy. Barokový palác dnes patrí k najrozsiahlejším interiérovým priestorom hradu Ľubovňa. To, že je skutočne barokový však veria turisti až od roku 2021. V tomto roku bol napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii po rekonštrukcii opäť sprístupnený verejnosti a stal sa najväčším lákadlom návštevníkov hradu Ľubovňa. Jeho súčasťou sú expozície, ktoré pripomínajú zašlú slávu významných európskych rodov a majiteľov hradu Ľubovňa. Múzejníkom sa podarilo získať vzácne zbierkové predmety z Francúzska, Španielska, Poľska a Maďarska.

Realizácia: 2017 – 2020
Vlastník: Prešovský samosprávny kraj