Zrkadlová sála Divadla J. Palárika v Trnave

Zrkadlová sála Divadla J. Palárika v Trnave

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Slávnostné otvorenie pôvodne mestského divadla sa udialo v r. 1831 v novopostavenej budove, ktorej projekt si objednalo mesto u architekta B. Grünna. Latinský nápis na priečelí dodnes pripomína, že sa na budovu skladali aj obyvatelia mesta (Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis). Pôvodne strohý klasicistický objekt bol v r. 1907 prestavaný v dekoratívnom secesno-neobarokovom štýle. Vtedy na poschodí pribudla reprezentačná zrkadlová sieň „Panónia“ na usporadúvanie spoločenských večierkov, maškarných plesov a koncertov.

 

Honosný priestor s hodnotnou výzdobou má veľkorysé oblúkové okná v rozsahu dvoch podlaží. Sála akoby zázrakom prežila necitlivú prestavbu vnútorných priestorov budovy divadla v rokoch 1948 až 1960, kedy divadlo zmenilo celú vnútornú dispozíciu a prišlo o svoju vnútornú výzdobu. Pamiatkové a umeleckohistorické hodnoty zrkadlovej sály boli znehodnotené nevhodnými úpravami.

Obnova

V nadväznosti na zistenia reštaurátorského výskumu bolo cieľom obnovy prinavrátiť sále historický výraz z obdobia jej vzniku. V zhode s pôvodnou dispozíciou a dobovou fotodokumentáciou boli rekonštruované a obnovené funkčné prvky interiéru. V novovytvorenom vstupnom portáli sú nanovo osadené masívne dvojkrídlové dvere. Zrkadlá umiestnené po stranách portálu kopírujú rozloženie na protiľahlej stene. Vykurovacie jednotky sú hlbšie pod parapetmi okien a lícujú s dreveným obkladom. Parketová podlaha a drevený obklad stien je zrenovovaný v pôvodnom výraze. Na zákazku vyrobené svietidlá v náznaku kopírujú pôvodné lustre (napodobenina plynových lustrov). Rozvody inžinierskych sietí sú uložené pod podlahou. Nové technologické a prevádzkové vybavenie je upravené bez rušivých momentov. Rovnako rekonštruovaný je aj priľahlý salón, ktorý tvorí prevádzkové zázemie zrkadlovej sály a rozširuje jej kapacitu. Najvzácnejšou pamiatkovou hodnotou a najvýznamnejšou umelecko-historickou súčasťou sály je štuková výzdoba stien a stropov. Je zreštaurovaná v zmysle primárnej jednofarebnej povrchovej úpravy z obdobia svojho vzniku. Celkové farebné riešenie interiéru je menej kontrastné, čo umožňuje vyniknúť jednotlivým prvkom a detailom výzdoby. Obnova prinavrátila zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika nielen jej pôvodný historický výraz, ale zvýšila aj jej technologický a užívateľský štandard. Rozšírila tým ponuku divadla smerom k verejnosti a oživila reprezentatívnu noblesu srdca mesta.

 

Pamiatka: Zrkadlová sála, Divadlo J. Palárika
Lokalita: Trnava
Vlastník: Trnavský samosprávny kraj
Rozsah obnovy: Obnova a reštaurovanie interiéru, 2021
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Trnava, Ing. M. Kazimír
Príprava obnovy: reštaurátorský výskum Mgr. art. M. Pleidel
Realizácia obnovy: PAMARCH s.r.o., Mgr. art. Huňadyová, Mgr. art. M. Pleidel, F. Kubala, Mgr. art. P. Bartolen, Mgr. art. F. Pecha, Ing. arch. P. Hudák, Ing. J. Kresan, Mgr. M. Marková
Autor návrhu: Ing. arch. Tomáš Sabin
Autori projektu: Ing. arch. Alena Kubalcová, Ing. arch. Tomáš Sabin