Trakčná meniareň v Hornom Smokovci

Trakčná meniareň v Hornom Smokovci

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Vďaka prevratnému rozmachu železničnej dopravy v Uhorsku v druhej polovici devätnásteho storočia sa aj Vysoké Tatry stali dostupnejšími a následne aj vyhľadávanejšími. Na prelome storočí už konské povozy nestačili zabezpečiť zvýšené požiadavky na prepravu čoraz väčšieho počtu návštevníkov a turistov. Príležitosti sa chopili podnikatelia Matejka a Krieger. Ich experiment s omnibusom (trolejbus) sa neosvedčil, preto sa rozhodli vybudovať v Tatrách elektrickú železnicu. V roku 1908 elektrifikovaná železničná trať prepojila Poprad so Starým Smokovcom a o tri roky neskôr Tatranskú Lomnicu cez Starý Smokovec s Tatranskou Poliankou. Napájanie trate elektrickým prúdom zabezpečovala už existujúca vodná elektráreň vo Veľkej a nová parná elektráreň v Poprade. Po rekonštrukcii systému napájania železnice sa v r. 1912 jediným napájacím bodom stala meniareň v Hornom Smokovci, spojená s popradskou elektrárňou pätnásť kilovoltovým vysokonapäťovým vedením.

 

Technológiu meniarne dodala firma Siemens. Je inštalovaná v samostatnej trojpodlažnej stavbe s pôdorysom v tvare „L“ a so sedlovou strechou. Objekt je dispozične členený na obytnú časť a pozdĺžnu jednopriestorovú technologickú halu, z ktorej odstupuje štvorboký segment „veže“. Typicky „železničný“ výraz dodávajú pamiatke detaily obkladu fasád z lícovej tehly, ktoré sú podstatne výraznejšie prítomné na západnom priečelí. V polovici minulého storočia bola technologická hala vertikálne predelená na dve podlažia, pribudol plochý podhľad stropu a ďalší dverový otvor. Inak sa pamiatka zachovala v pôvodnom stave a dodnes slúži svojmu pôvodnému technologickému účelu.

Obnova

Súčasťou komplexnej obnovy pamiatky bola oprava hydroizolácie, výmena strešnej krytiny a rekonštrukcia technologických rozvodov. Vonkajšie omietky boli opravené a boli doplnené detaily ich výzdoby. Po očistení interiéru od sekundárnych úprav vynikla výzdoba stien a elegancia drevených konštrukcií strechy. Zachovaný fragment dlažby a dobové fotografie umožnili vytvoriť repliku pôvodnej podlahy. Inštalácia dodatočných tepelnoizolačných výplní okien z vnútornej strany umožnila zachovať pôvodné segmentované oceľové rámy okien s dômyselnými mechanizmami otvárania. Podarilo sa obnoviť aj časť pôvodných dverí a zárubní, zvyšné boli nahradené replikami. Zaujímavosťou je, že pri sondáži omietkových vrstiev bol objavený na dvoch stredových pilastroch južného múru odtlačok pôvodného loga firmy Siemens. Budova trakčnej meniarne v Hornom Smokovci je príkladom hodnotnej industriálnej architektúry obdobia secesie. Zároveň je meniareň jedinečnou dodnes funkčnou technickou pamiatkou, súčasťou histórie Vysokých Tatier a dejín slovenských železníc.

 

Pamiatka: Trakčná meniareň v Hornom Smokovci
Lokalita: Horný Smokovec, Vysoké Tatry
Vlastník: SR, správca Železnice Slovenskej republiky
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2020-2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Prešov, metodik obnovy: Ing. arch. D. Maximová
Príprava obnovy: PÚ SR – Pro Monumenta, Bc. P. Jakubišin, Ing. arch. D. Rákošová
Realizácia obnovy: TEXO PARTNER a.s., Bratislava