Veža v Doľanoch

Veža v Doľanoch

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Obec Doľany v okrese Pezinok má bohatú históriu spojenú s nemeckou kolonizáciou na prelome 12. a 13. storočia. Svedčí o tom aj historický názov obce Ottental, Ompitál. Dvojnásobným unikátom v tejto obci je murovaná veža stojaca uprostred dediny. Táto veža v dedine pod Malými Karpatami má prívlastok “mestská“ z dôvodu, že obec Ompitál bola súčasťou červenokamenského panstva a po roku 1606 mala štatút zemepanského mestečka. Veža je postavená na kamennom moste nad potokom a ako Juraj Fándly obdivne pred viac ako štvrťstoročím povedal: „ Takúto raritu nemá ani Viedeň, ani Paríž, ani Rím...“ Veža bola postavená na počesť udelenia mestských privilégií a stala sa dominantou vtedajšieho Ompitálu. Má pôdorys 4,5 x 4,5 metra a výšku vyše 18 metrov. Okná boli orientované len na dve strany a absentovali zvukové otvory, takže išlo viac o strážny objekt než zvonicu. Kamenná renesančná veža bola pravdepodobne zakončená drevenou konštrukciou s ochodzou.

 

Podvežie bolo v tej dobe priechodné a na poschodia sa vstupovalo vonkajším dreveným schodiskom. Rozsiahla baroková prestavba v polovici 17. storočia dala národnej kultúrnej pamiatke dnešnú podobu a veža začala slúžiť predovšetkým ako zvonica. Pribudlo ďalšie poschodie a z tehál murovaná helmica s vikiermi. V 18. storočí boli nainštalované vežové hodiny a poschodia sa sprístupnili cez interiér objektu. Počas druhej svetovej vojny bol k veži pristavaný obchodík s tabakom a mäsovými výrobkami. Prílepok obchodu bol odstránený a pri úpravách v 70. rokoch minulého storočia boli pôvodné omietky zničené a nahradené cementovými. Zároveň bol prekrytý potok v blízkosti veže, čím prestala byť zrejmá jedinečná pozícia pamiatky nad tečúcim potokom.

Obnova

Komplexná obnova mestskej veže spočívala predovšetkým sanácii murív z dôvodu vysokej vlhkosti v prízemí objektu a odstránení nevhodných úprav z minulého storočia. V interiéri sa podarilo docieliť pôvodný historický výraz povrchových úprav múrov a zachovať drevené prvky stropov, podláh, schodísk a rámu hodinového stroja. Okenné otvory boli osadené replikami starších výplní a rekonštruovaná bola technická infraštruktúra. Umelecko-remeselne a reštaurátorsky boli ošetrené prvky exteriérovej výzdoby. Príkladom je kríž na vrchole helmice, ktorý korešponduje z detailmi výzdoby miestneho kostola Svätej Kataríny. Po obnove mestská veža zásadným spôsobom rozšírila ponuku pamätihodností a zaujímavostí obce. Jej atraktivite určite prispeje aj plánované odkrytie potoka v blízkosti pamiatky.

 

Pamiatka: Veža, „Mestská veža“
Lokalita: Doľany
Vlastník: Obec Doľany
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2019 – 2021
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Bratislava, Mgr. Marta Belohorcová
Príprava obnovy: architektonicko-historický výskum Mgr. A. Botek, Mgr. E. Sabadošová
Realizácia obnovy: Ing. M. Píchová, Ing. B. Nosko, Ing. arch. T. Schlögl, Ing. J. Chrapko