Kaštieľ v Humennom

Kaštieľ v Humennom

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Kaštieľ v Humennom je sídlom Vihorlatského múzea a dejinami pretrvávajúcou dominantou mesta. Postavili ho na mieste stredovekého vodného hradu, jednoduchej vežovitej stavby obohnanej vodnou priekopou. Majiteľom bol v tom čase Peter Petenyi mladší. Začiatkom 14. storočia prichádza do Uhorska kráľ Karol Róbert z Anjou v doprovode bratov Filipa a Jána Drugethovcov. Za preukázané služby a vernosť v boji proti nespokojnej šľachte bratom kráľ v roku 1327 daruje okrem iných majetkov aj hrady Jasenov, Brekov a mestečko Humenné. Prvá písomná zmienka o kaštieli pochádza z roku 1449 a to v súvislosti s jeho obsadením bratríkmi a následným požiarom. Až na začiatku 17. storočia dostáva kaštieľ podobu, ktorú dodnes udržal. Kaštieľ má štvorcový pôdorys s centrálnym dvorom lemovaným polkruhovými arkádami. Uprostred južného priečelia sa vypína veľká veža so vstupnou bránou a padacím mostom ponad vodnú priekopu. Kaštieľ bol pôvodne ukončený plochou strechou s atikou. Azda najväčšie prestavby zasiahli kaštieľ v 2. polovici 18. storočia. Na podnet Štefana XIV. Csákyho pribudli v interiéri iluzívne nástenné maľby, ktorých autorom je pravdepodobne rakúsky maliar Martin Johannn Schmidt. Od začiatku 19. storočia, po sobáši Karola Andrássyho s Etelkou Száparyovou, ktorej venom bol aj drugethovský majetok, sa dejiny kaštieľa spájajú práve s týmto šľachtickým rodom. A aj títo majitelia sídlo upravujú. Kaštieľ dostáva jednotný – pseudobaroký vzhľad s francúzskych a anglickým parkom. Koncom 2. svetovej vojny bol kaštieľ poškodený a skazu zavŕšil požiar v roku 1947. S rekonštrukciou budovy sa začalo až v roku 1964 a trvala sedem rokov.

Obnova kaštieľa ako súčasť prezentovaných prehliadok

V rokoch 2008 – 2009 boli zrealizované rekonštrukčné, najmä elektrotechnické práce interéroch. V rokoch 2010 a 2011 bol následne urobený reštaurátorsky výskum fasád. Prvá etapa rekonštrukcie exteriérov sa realizovala od mája 2015 do septembra 2016. Išlo najmä o vysušenie vonkajších múrov a obnovu fasád, zreštaurovanie ozdobných prvkov, kamenných ostení okien, nárožných sgrafít, opravu strechy s kompletnou výmenou strešnej krytiny, ale i zreštaurovanie portálu vstupnej brány. Na druhú etapu si kaštieľ počkal do roku 2019. Vtedy sa začala obnovovať južná dvorová fasáda vrátane balkóna s balustrádou, okien a podchodu. Obnovou prešli aj poschodia zvyšných troch fasád. Posledná tretia etapa (2020 – 2021) zahŕňala obnovu fasád prízemia severného, východného a západného krídla nádvoria. Rovnako sa dobudovala kanalizácia, vodovod, zmodernizovalo technické zázemie, upravili plochy nádvoria a zabezpečil mobiliár. Finančné prostriedky na obnovu poskytol Prešovský samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. Zaujímavosťou je, že práce prebiehali za plnej prevádzky múzea a jeho pracovníci informovali o priebehu rekonštrukcie návštevníkov múzea. V obnovených priestoroch dnes môžeme opäť obdivovať prácu a zručnosť remeselníkov a umelcov zo Slovenska i Európy.

Realizácia: 2015 – 2020
Správca: Vihorlatské múzeum v Humennom (Vlastník: Prešovský samosprávny kraj)