Kaplnka Magdalénka v Horných Kočkovciach

Kaplnka Magdalénka v Horných Kočkovciach

hlasovať

Pred

PoPríbeh

Dvojvežová kaplnka v Horných Kočkovciach je pre okoloidúceho neprehliadnuteľná. Kaplnka Magdalénka je situovaná na úpätí svahu zaniknutej „Kočkovskej skaly“, ktorým vedie aj stará cesta na cintorín. V minulosti slúžila pohrebným sprievodom na ceste k cintorínu ako zastavenie na krátku modlitbu, no takmer 100 rokov sa nepoužívala.

Kaplnka „Magdalénka“ bola postavená v rokoch 1874 – 1875 v historizujúcom slohu ako jednoloďová sakrálna stavba s dvoma vežičkami miestnym farárom a kanonikom Nitrianskej kapituly Augustínom Floriánom Baloghom, ktorý je v krypte kaplnky pochovaný spolu s rodičmi, bratom a Magdalénkou Bajcsiovou. A. F. Balogh v sprievodnom liste k žiadosti o povolenie stavby uvádza, že chce kaplnku zasvätiť Panne Márii Nanebovzatej, svätej Márii Magdaléne a svätému Augustínovi z Kartága. Trojité patrocínium sa vyskytuje veľmi ojedinele, čo robí kaplnku osobitou. Po smrti A. F. Balogha začala kaplnka upadať. Hoci bola vyhľadávaným cieľom veriacich a navyše stála v exponovanej lokalite, z dôvodu nedostatočnej údržby rýchlo chátrala. Už 10 rokov po jeho smrti následkom zatekania cez poškodenú drevenú šindľovú strechu hrozil pád klenby kaplnky. Havarijný stav si tak v roku 1908 vynútil jej zatvorenie. Postupne sa dostala na okraj záujmu nielen stavba, ale aj jej pomenovanie „Magdalénka“.

Chýbajúce spomienky nahradil aj nový mobiliár z miestneho dreva

Prvé snahy o záchranu kaplnky sa objavili v roku 2015. Komplexnú obnovu kultúrnej pamiatky začala v roku 2017 Farnosť Horné Kočkovce, ktorá je vlastníkom kaplnky.

Statik po obhliadke objektu za najväčšie riziko vyhodnotil svah za kaplnkou, ktorý bolo nutné stabilizovať oporným múrom, ale aj zavlhnutie samotnej stavby. Z uvedeného dôvodu bola odstránená hlina od základov objektu, odstránila sa časť zosúvajúceho sa svahu a pribudli odkvapové zvody. Následne sa zrealizovala chemická injektáž múrov, aplikovali sa sanačné omietky v interiéri i v exteriéri a položila sa nová dlažba. V podlahe kaplnky sa zachoval pôvodný vstup do krypty. Krypta zostala uzatvorená a do pôvodného pieskovcového rámu vstupu bol vsadený nový kamenný blok s menami pozostalých. Mobiliár kaplnky sa nezachoval, rovnako ako žiadna fotografia pôvodného interiéru. Z vybavenia kaplnky zostali len dve rozbité, neúplné kostolné lavice. Nový vzhľad kaplnke navrhol výtvarník Jozef Vydrnák. Pribudli nové obrazy a nový mobiliár, ktorý bol vyrobený z dreva z miestnych lesov. Boli navrhnuté nové vitrážové okná a obnovené pôvodné vchodové dvere. Interiér kaplnky bol navrhnutý tak, aby kaplnka mohla byť využívaná pre liturgiu i ako sobášna kaplnka. Projekt obnovy s názvom: „Zachráňme Magdalénku“ prebudil záujem o kaplnku u širokej verejnosti a je dôkazom ľudskej sily a spolupatričnosti. Až 92 % finančných prostriedkov potrebných na obnovu pochádzalo z darov jednotlivcov a zvyšných 8 % pokryli financie zo strany rôznych nadácií. Obnovu sa podarilo dokončiť tak, aby sa do kaplnky vrátil život presne na 200. výročie narodenia Augustína Floriána Balogha.

Realizácia: 2018 – 2021
Vlastník: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horné Kočkovce